เลื่อนนัด

เลื่อนนัดผู้ป่วยนอกด่วน

      มีข่าวแจ้งด่วน

         ยังไม่ได้เริ่มตามรอยระบบนัดสักที  เพราะมีเรื่องด่วนให้ท่านผู้รู้หรือผู้ใช้บริการ ช่วยชี้แนะ

          ตามประกาศของรัฐบาลให้วันที่ 9 มิถุนายน 2549 เป็นวันหยุดราชการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หน่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จึงขอเลื่อนนัดผู้ป่วยที่นัดไว้ให้ไปตรวจในวันอื่นแทน  หากท่านไม่ได้รับการติดต่อเลื่อนนัดเนื่องจากโรงพยาบาลไม่สามารถติดต่อท่านได้ขอให้ท่านติดต่อเลื่อนนัดที่คลินิกโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งในบัตรนัด ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00น วันที่8 มิถุนายน 2549  หน่วยผู้ป่วยนอกจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

         นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการเลื่อนนัดผู้ป่วยฉุกเฉิน จากการประกาศวันหยุดฉุกเฉิน  จริงๆแล้วก็เห็นด้วยนะที่ประกาศเป็นวันหยุดแต่ไม่ควรจะประกาศฉุกเฉินเช่นนี้เพราะทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่างเช่น

       1. การติดต่อเลื่อนนัดผู้ป่วยประมาณ 2000 คน / วัน ต้องสอบถามรายละเอียดหลายประการตามรายละเอียดเฉพาะรายเช่น คิวนัดตรวจพิเศษ /นัดผ่าตัด จำนวนยาที่เหลือ อาการปัจจุบัน ความสะดวกในวันถัดไป ฯลฯ 

       2. ผู้ป่วยบางรายเปลี่ยนที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ได้แจ้งทำให้ไม่สามารถติดต่อเลื่อนนัดได้จึงต้องอาศัยช่องทางสื่อสารอื่นเพิ่มเติมเช่นสื่อวิทยุ  โทรทัศน์ ประกาศเสียงตามสาย และผ่าน website คณะแพทย์ฯ

        ทีมงานได้ร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อให้ความช่วยผู้ป่วยตามความเหมาะสมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทีมงานจึงมีความคิดว่าคงทำ WI  เตรียมรับเหตุการณ์เช่นนี้ซึ่งเป็นผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม / นโยบายของรัฐ มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก   .....อยากทราบว่าโรงพยาบาลอื่นๆมีผลกระทบกับระบบการตรวจผู้ป่วยนอกนอกหรือไม่  และได้ดำเนินการอย่างไรกับผู้ป่วยที่นัดไว้

      ขอบคุณล่วงหน้ากับข้อเสนอแนะ

      

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตามรอยระบบนัดผู้ป่วยนอกความเห็น (0)