เกือบ หนึ่งเดือนจากการปลูกเห็ด ทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างดังนี้

ความสุขจากการทำโรงเห็ด ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

  • ผลผลิตที่เราได้แบ่งปันสมาชิกทำให้เกิดความรู้สึกทีดีต่อกัน กลายเป็นความรักและสามัคคีในหน่วยงาน (แบ่งปันให้เพื่อนบ้านข้างเคียงคุณตำรวจ 1 ถุง ทำให้เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีข้ามหน่วยงานได้ด้วยนะ จะบอกให้... )
  • ส่วนที่เหลือสมาชิกกินไม่ทันทำให้นำไปขาย ได้ประมาณ 1000 บาท จึงเกิดแนวความคิดเพิ่มเติมว่าจะนำไปซื้อเห็ดมาเพิ่ม เพื่อขยายกิจการต่อไป
  • จากการดูแล และปัญหาที่พบ ทำให้เราซึ่งเป็นผู้จัดการต้องศึกษาจากผู้รู้ โดยเฉพาะ   blog โลกของคนรักเห็ด ของอาจารย์เจษฎา ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น  จึงแก้ไขป้องกันภาวะ ดอกหงิกงอ  ดอกเหลืองไม่สมบูรณ์ได้ทัน

       เกิดความรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งพอจะถ่ายทอดได้ดังนี้

             วิธีการปลูกเห็ด ภูฐานดำ

โรงเรือน ต้องมีอากาศถ่ายเท โดยเปิดประตูเพื่อเพิ่ม ออกซิเจน วันละ ประมาณ 1 ชั่วโมงในตอนเช้า เวลาเข้าไปในโรงเห็ดหายใจได้สะดวก เป็นการป้องกันอาการดอกหงิกงอ

ส่วนแสงสว่างให้มีเพียงพอ (อ่านหนังสือได้)ในเวลากลางวัน เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของสปอร์

สำหรับการรดน้ำ ให้ใช้บัวรดน้ำ  หรือสายยางฉีด  แต่ให้รดบริเวณก้อนเห็ด พยายามไม่ให้น้ำเข้าไปในปากขวดก้อนเชื้อเห็ด  ให้รดบริเวณพื้น ฝาผนังให้มีความชื้น ในบรรยากาศ

ส่วนเวลารดน้ำ  อาจจะ เป็น เช้า-เย็น  แล้วแต่อากาศ (ถ้าฝนตก อาจจะลดน้ำลง )

ที่สำคัญพื้นของโรงเห็ดต้องไม่มีเศษเห็ด หล่นตามพื้น เพราะจะทำให้เกิดการเน่าและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค  รวมทั้งเรียกแมลงหวี่ได้เป็นอย่างดี 

เวลาเก็บดอกเห็ด ต้องค่อยๆดึงทั้งกระจุก ถ้าขาด หรือมีเศษติดอยู่ในปากขวด ต้องใช้ปลายช้อนแคะออกเพื่อป้องกันการเน่า

 

เมื่อเห็ดรุ่นแรกออกหมดแล้ว ให้งดน้ำ ประมาณ 4-7 วันเพื่อให้ดอกเห็ดรุ่นที่สองเจริญเต็มที่  และออกใหม่พร้อมๆกัน

          ก็พอจะสรุปจากสิ่งที่ได้ทำเท่านี้แล...