การเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Benchmarking
  • ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่าย เรื่อง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)หัวข้อสำคัญๆ ประกอบด้วย กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่ และการศึกษาดูงาน บริษัท ปูนชิเมนต์ไทย(แก่งคอย) ฯลฯ ประมาณต้นเดือน กันยายน 2549 ระหว่างศูนย์บริการวิชาการ มข/สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา และ สำนักบริการวิชาการ มมส.ชึ่งผู้บริหารทั้ง 3 สถาบันเครือข่ายเห็นชอบในหลักการ โดยเป้าหมายหลัดเพื่อการ Benchmarking เพราะองค์กรแต่ละมหาวิทยาลัย มีความเชียวชาญในแต่ละด้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) จะช่วยให้มีการนำประสบการณ์ของแต่ละเครือข่ายมาประยุกต์ให้เหมาะสม ช่วยให้ประหยัดเวลา และลดการลองผิดลองถูก จึงเป็นเส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด
  • สถาบันจากมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรุณาเข้าเสนอความเห็นร่วมกิจกรรมนี้ได้ครับ ภายในเดือนมิถุนายน เพื่อจัดรายละเอียดโครงการ/งบประมาณต่อไป
  •              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับที่รายงานข่าวให้ทราบ