ช่วงนี้กำลังยุ่ง ๆ วุ้น ๆ กับการหาข้อมูลเพื่อทำ presentation เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทดสอบคะ
ซึ่งต้องนำเสนอแก่ผู้บริหารฝ่ายและผู้นำทีม ดิฉันตั้งใจไว้ว่าจะนำเสนอเรื่องการทำ Usability Testing
สำหรับการทดสอบระบบ ตั้งแต่เรียนมาเพิ่งจะมีโอกาสได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบก็ครั้งนี้ล่ะคะ

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Usability Testing ก็พอมีนะคะ ยังไม่ลืม
แต่ที่ต้องหาข้อมูลเพราะว่าต้องหาข้อมูลใหม่ ๆ มาพัฒนาความรู้เพิ่มเติมของตัวเองอยู่คะ
เริ่มจากการกลับมาทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียนจากเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์จันทวรรณคะ
ตอนที่เรียนอยู่จดคำอธิบายและตัวอย่างที่อาจารย์สอนไว้เยอะ จดอย่างรวดเร็วและก็อ่านออกคนเดียวด้วย :)
เพื่อน ๆ ไม่สามารถยืมไปอ่านได้ เพราะอ่านไม่ออกกันคะ

กลับมาเรื่องการทำสไลน์ในการนำเสนอเรื่อง Usability Testing ด้วยความที่ได้เรียนวิชา HCI
(Human-Computer Interaction) เลยทำให้เป็นคนที่ก่อนจะทำอะไร จะคำนึงหลักการของคำว่า Usability คือ
    Learnability : เรียนรู้ง่าย
   Efficiency : มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทำงานเร็วและถูกต้อง
   Memorability : จดจำได้ง่าย
   Errors : Error ที่เกิดขึ้นต้องน้อย
   Satisfaction : ผู้ใช้มีความพึงพอใจ

ใช้หลักแค่นี้คะ เป็นแนวคิดในการทำงาน จึงทำให้การทำสไลน์เลยออกมาอย่างเรียบง่าย
มีลูกเล่นเล็กน้อย ตัวอักษรและพื้นกลังใช้เป็นสีสบายตา อ่านได้ง่าย และคำพูดที่ต้องการสื่อ
ก็ต้องชัดเจนคะ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ ให้ที่ปรึกษาดูก่อนคะ เป็นการซ้อมนำเสนอ
เผื่อมีข้อเสนอแนะจะได้แก้ไขให้ดีขึ้นคะ