สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระสำคัญ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้บริหารระดับสูงหมดวาระ ๕ ท่าน สภามหาวิทยาลัย ถกวางแนวทาง

รายงานสด อธิการบดี หมดวาระ

 วาระที่สำคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕ ที่วิทยาเขตหนองคาย น่าะเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้อง "จารึก" คือ วาระ ร่างข้อบังคับ สรรหาท่านอธิการบดี

 ยังครับท่าน ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ยังไม่หมดวาระวันนึ้ครับ ท่านจะครบการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากประสบการณ์ในการสรรหาครั้งที่ผ่านมาใช้เวลาถึง ๙ เดือน ดังนั้นในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ จึงเป็นการปรึกษาหารือให้รอบคอบเพื่อกำหนดแนวทางต่อไป โดยมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นำโดย ท่านผาณิต ศ.ดร.จีระ ท่านสมพร ท่านอภิสิทธิ์ เป็นต้น

ในการประชุมครั้งนี้ จะมีการตั้งกรรมการเพื่อสรรหาท่านคณบดีอีกสามท่าน คือ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • เปลี่ยนรูปใหม่หล่อเลยครับ
  • กำลังจะประท้วงว่ารูปหายอยู่เหมือนกัน
  • รายงานข่าวได้รวดเร็วจริงๆครับ
  • JJ News
เขียนเมื่อ 
 Recliner เรียนท่านอาจารย์ขจิต ขอบพระคุณครับ "คนแก่" ดำเนินการเชื่องช้าครับ ผู้บริหารระดับสูงที่หมดวาระอีกท่าน แต่สภามหาวิทยาลัยไม่ได้ให้สรรหา เนื่องจากวาระเหลือเพียงสี่เดือน คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์

เขียนเมื่อ 
  • ข้อมูลของอาจารย์ทันสมัยมากครับ
  • อาจารย์ Beeman สบายดี ถึง มน.แล้ว ผมรออ่านเรื่องร้านเจ เจ๊เล็กอยู่