• เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรเข้าร่วมการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่3/2549 เรื่อง สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา:การจัดการความรู้และการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่13-15 กรกฏาคม 2549 ณ.ห้องรอยัลเจมส์ฮอลล์ โรงแรมรอยัลเจมส์ อ.พุธมณฑล จ.นครปฐม  จึงขอเชิญกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุจาดคณะ ศูนย์ สถาบัน และสำนัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและติดตามรายงานความก้าวหน้าในการจัดการความรู้ด้านการเงินและพัสดุ มข ในวันที่ 13 มิย.2549 เวลา13.00-15.00น. ณ.ห้องประชุม SME ชั้น 6 ศูนย์บริการวิชาการ
  • แจ้งชื่อด่วนที่คุณเอี่ยยงฟ้าครับ