บล็อกระบบใหม่

บล็อกระบบใหม่

ขอบคุณ ดร.จันทรวรรณ ที่พัฒนาบล็อก Gotoknow ผมทดลองใช้วันนี้ครั้งแรก กำลังศึกษาระบบใหม่/สร้างความคุ้นเคยอยู่ครับ ได้ผลประการใดจะเรียนให้ทราบครับ

         พิชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)