นี่เป็นบันทึกแรกต้อนรับ Version ใหม่ของ gotoknow ... ด้วยเป็นปีพิเศษคือ 100 ปีชาตกาลพุทธทาส จึงขอเพิ่ม เสียงธรรมจากสวนโมกข์ อีกตอน เป็นตอนที่ ๔ บังเอิญที่บันทึกแรกสุดที่ได้นำเสนอเมื่อครั้งเข้ามาเป็นสมาชิกก็ใช้ชื่อนี้ และมีต่อเนื่องมาแล้ว 3 ตอน ได้แก่

            เสียงธรรมจากสวนโมกข์ (1)
            เสียงธรรมจากสวนโมกข์ (2)
            เสียงธรรมจากสวนโมกข์ (3)

     ตอนที่ ๔ นี้จะขอใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อถ่ายทอด ธรรมะ จากสวนโมกข์ ด้วยเจตนาจะให้ได้เรียนรู้ทั้งสาระในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ และ เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยพร้อมๆกันไป  เป็นการแปลโดยกัลยาณมิตร ศิษย์สวนโมกข์ที่ผมคุ้นเคย ชื่นชม และศรัทธาครับ

Clinging Surely Bites
 
Like clinging? Well, be careful, it will bite!
As foolishness grabs hold, craving always arises
Then clinging binds and strangles the spirit.
Before you know it, you'll go crazy in a wink.
 
Cling to anything and that very thing bites:
Food, fun, or fame, anything whether ugly or sweet;
Even children, wife, husband, and other loved ones;
Good or evil, virtue or vice -- you ought to know.
 
Even the most exquisitely delicious joy of your mind
No matter how peaceful and subtle, if it's clung to
Suddenly changes into an ogre that turns on you
To gobble you up with that happiness -- don't be a fool!


                     Translated by Santikaro


    นำของเดิมมาวางเพิ่มเติมให้ครับ  เพราะ น้องสาว ร้องขอมาครับ

           ยึดมั่นมันกัดแน่

ชอบยึดมั่น ระวังมัน จะกัดเอา
เพราะความเขลา ยึดมั่น มีตัณหา
อุปาทาน กอดรัด มัดวิญญาณ์
อยู่ดีดี ก็เป็นบ้า มาทันที

ยึดสิ่งใด สิ่งนั้น แหละมันกัด
กิน,กาม,เกียรติ สารพัด กลีหรือ ศรี
หรือแม้บุตร ภรรยา และ สามี
ความชั่วดี บุญหรือบาป จงทราบกัน

แม้รสสุข ที่อร่อย อยู่กับใจ
ชั่นที่อร่อย แน่นิ่งไป, ถ้ายึดมั่น
จะกลายเป็น ยักษา ขึ้นมาพลัน
แล้วห้ำหั่น กัดเอา อย่าเขลาเอยฯ