อาทิตย์4 มิย.49 ครอบครัวพ่อ แม่ น้องสาว และหลานชาย( 6 คน)พากันไปดูหนังเรื่องก้านกล้วย หลังจากดูแล้วประทับใจในหลายเรื่อง                 ฝีมือคนไทยเทียบได้ระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพการ์ตูน ฝีมือการกำกับ การลำดับภาพและเรื่องราวไม่สะดุดมีความต่อเนื่อง หาที่ติไม่ได้ เหมาะสำหรับครอบครัว(ทุกเพศทุกวัย)                 หนังที่นำประวัติศาสตร์ไทย คุณธรรม จริยธรรมมาเชื่อมโยงให้เข้ากับบริบทแบบไทยๆ ได้อย่างประสานกลมกลืน                 ดูแล้วจิตใจอ่อนโยน และเรียกสำนึกแห่งความรักชาติ รักแผ่นดิน รักสัตว์(ช้างและสัตว์นานาชนิด) วิถีแห่งการไม่เบียดเบียนกันในสังคม                นึกถึงองค์กรเรา ถ้านำจุดแข็งที่เรามีอยู่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม(บางครั้งอาจจะลืมเลือนไปบ้าง)และพรหมวิหาร4 อย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้งานได้ผล คน(คนทำงานและผู้รับบริการ)เป็นสุข