การอบรมหลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ไพจิตร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัดอบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สพท.นม.1 ร่วมกับ สพท.นม.2-7 จัดการอบรมตามหลักสูตรผู้ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดในระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมดิแอร์พอร์ท  ถนนเดชอุดม  อ.เมืองนครราชสีมา  ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ติดต่อกับกลุ่มบริหารงานบุคคลใน สพท.นม.ต่าง ๆ ที่เป็นต้นสังกัดของท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมหลักสูตรผู้ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญความเห็น (0)