การจัดการศึกษาปฐมวัย

ไกรกลาง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปฐมวัยสอนอย่างไร
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย เน้นการอบรมเลี้ยงดูให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนปนเล่นทางประสาทสัมผัสทั้งห้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลานต้นหอมความเห็น (1)

ครูหญิง
IP: xxx.172.165.220
เขียนเมื่อ 

โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ คอยแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้