โรงเรียนวิถีพุทธ

การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทราบและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีพุทธความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

you are peace warrior

"Real Battles Are Wihtin"

สวัสดีครับอาจารย์  เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับ