เมื่อวันที่ 4 มิย.คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเปิดเรียนวิชาพื้นฐานหลักสูตรป.เอกนานาชาติวันแรก ได้เจอเพื่อนให่ม่ทั้งสิ้น 26 คน อ.ดร.จากนิด้าสอนวิชาคณิตศาตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ พวกเราก็มึนเล็กๆ จากนั้นมีงานเลี้ยง ประทับใจที่เห็นท่านคณบดีดร.ราเชนทร์และอาจารย์ในคณะมาแนะนำตัว เราจากที่นี่ไป 11 ปี กลับมาคราวนี้คงได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ไว้จะเอารูปพวกเขามาลง