สพท.นม.1  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นรายวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพท.นม.1   จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน