หลังจากที่ได้เรียนรู้ในการแยกพระแท้ออกจากพระโรงงาน ก็ได้เริ่มศึกษาพุทธศิลป์ของพระกรุยุคทวาราวดีที่ได้มาเก็บไว้ ต่างกรรมต่างวาระหลายองค์

ทำให้ผมเริ่มแยกแยะศิลปะของแต่ละยุค และแต่ละกรุออกจากกัน จนได้เป็นชุดๆ แล้วแต่เกณฑ์ในการแบ่งประเภท

เมื่อวันก่อน (๒๗ ม.ค. ๒๕๕๓) ผมก็ได้นำเสนอ ชุดที่ผมตื่นเต้นมาก ก็คือชุด “ศรีเทพ” จากจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ สิบกว่าองค์ ที่เป็ความเชื่อในการนับถือนพระที่ต่างยุคกันแต่ศิลปะพื้นฐานมีความคล้ายคลึงกัน

วันนี้ ผมขอเสนอชุดที่ยังหาที่ลงไม่ได้ แต่น่าจะเป็นชุด “รุ่นแรกๆ” ของพระยุคทวาราวดี ที่ใช้ศิลปะคุปตะ ผสมกับความเชื่อ ที่น่าจะเป็นการนับถือ “ผี”

หรืออาจคิดว่า พระพุทธรูปเป็นแค่สัญลักษณ์ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน แต่ไม่มีความละเอียดของศิลปะ ดังรูป

 005

รูปที่ ๑

บางองค์นั้น แม้จะมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากขึ้น แต่ยังเป็นเชิงสัญญลักษณ์ขาดรายละเอียด ดังรูป

 006

รูปที่ ๒

007

รูปที่ ๓

ผมพยายามสืบค้นว่าแหล่งของกรุควรจะเป็นที่ใด ก็มีความยากเพราะผมไม่มีความเชื่อมต่อที่จะค้นข้อมูลถึงแหล่งที่มา

จึงได้แต่เดาไปถามวัสดุแร่ดินเหนียวที่ใช้สร้าง ว่าองค์แรกน่าจะเป็นภาคกลาง และสององค์หลังน่าจะเป็นภาคเหนือ

นี่คือตัวอย่างการเดาแบบความรู้ไม่พอใช้จริงๆ

และยังจัดอยู่ในกลุ่ม “พระทวาราวดี ไม่ทราบแหล่ง” คำที่เหมือนกับนักจำหน่ายพระเก๊นิยมพูดหลอกลูกค้า (ทั้งๆที่รู้อยู่เต็มอกว่ามาจาก “โรงงาน”)

แต่ในกรณีนี้ผมจนมุมจริงๆ หามานาน ยังไม่มีคำตอบเลยครับ

ยังไงๆ ก็ค่อยๆศึกษาไป วันหนึ่งคงมีโอกาสได้รู้ความจริง หรือน่าจะมีคนรู้เรื่องบอกมาก็ได้

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ