Orn
น.ส. กนกอร ตั้งกุลบริบูรณ์

Orn


AI Thailand
Username
ornjuly
สมาชิกเลขที่
101416
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

จบการศึกษาปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) Major in Accounting

ปัจจุบันกำลังศักษาปริญญาโท (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2

ปี 1999-2000 ไปเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ Rotary Youth Exchange Student , Council Bluffs, Iowa, USA

ปี 2007-2008 ศึกษาต่อภาษาจีนที่เมือง Dalian และ Beijing ประเทศจีน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท