ความหมายแฝง อักษรไทย

เป็นสิ่งที่เกิดจากข้อสงสัยของผมว่า ทำไม ก.ไก่ ต้องมาตัวแรก และ ฮ.นกฮูก ต้องมาตัวสุดท้าย เมื่อสมัยเรียน ครับ เลย ใช้เวลาศึกษา มากว่า 10 ปี ได้ขอสรุปคร่าว ๆ

  ความหมายแฝง อักษร ๔๔ ตัว ของไทย

ก.ไก่ เป็นสัตว์ตื่นเช้าที่สุด เลย ให้มาเป็นอักษร ตัวแรก เพื่อ เตือนให้คนไทย
ขยันขันแข็ง

ข.ไข่ เป็นดอกผลของ ไก่ แต่จะมีความเปราะบาง ต้อง ถนถถนองให้ดีดี
อย่าปล่อยทิ้งละเลยสังคม

ฃ.ฃวด เป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ เตือนไว้ว่า แม้จะดื่มกิน ให้มีสติไว้
มิฉะนั้น อาจมีสิ่งใด แตกหักได้

ค.ควาย ฅ. ฅน เป็นวิถีชีวิต ของคนไทย การอยู่ร่วมกัน ระหว่าง ฅน และธรรมชาติ
โดยให้ ฅน
มาทีหลัง ควาย คือ โง่ มาก่อนฉลาด อย่า อวด ฉลาด หาก ยัง ไม่รู้จัก โง่ ก่อน

ฆ.ระฆัง ให้หมั่นประชุมเป็นนิตย์ อย่าได้ ละเลย การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ง.งู ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงความคิดเห็น

จ.จาน ต้องรู้จัก การอาสาสเจีอจาน เข้าทำนอง จ.จานใช้ดี

ฉ.ฉิ่งตีดัง ช.ช้าง วิ่งหนี ให้รู้จักการใช้การทำงานเล็ก ๆ
ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ในวงกว้าง
โดยไม่ต้องคิดการณ์ใหญ่

ซ.โซ่ ล่ามที หาก สังคมเตลิด จากการกระทำใดใด ให้รู้จักยั้บยั้งเอาไว้ ด้วย
ขนบธรรมเนีบมบ้าง

ฌ.เฌอ คู่กัน ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ระหว่าง คน และธรรมชาติ

ญ.หญิงโสภา ฑ.มณโฑ หน้าขาว บอกใบ้ให้เห็นว่า สตรี เป็นเพศที่สวยงาม
และต้องเอาใจใส่ให้มาก อย่าได้ละเลยลืมเลือน

ฏ.ชฏาสวมพลัน เป็นแง่คิดให้เห็นถึง ยศฐาบรรดาศักดิ์ ว่า ไม่จีรัง ครับ คล้าย ๆ
กับหัวโขน

ฎ.ปฏัก และ ฐ.ฐาน เป็นอักษร คู่กัน ที่จะทำงานอะไร ที่ฉับไว เที่ยงตรง
ต้องมีรากฐาน
หรือมีเหตุผลรองรับ อย่างชัดเจนมั้นคง

ฒ.ผู้เฒ่าเดินย่อง เป็นการสะท้อน ว่า ผู้หลักผู้ใหญ่จะทำอะไรต้องระมัดระวัง
ให้ถี่ถ้วน อย่างโผงผาง

ณ.เณรไม่มอง ด.เด็ก ต้องนิมนต์ เป็นอักษรคู่กัน แทนการเปรียบเทียบ ๒ สถาบัน
ระหว่างศาสนา
และ ฆาราวาส ว่า เมื่อพระท่านมองข้ามสิ่งใด ละเลยสิ่งใด ต้อง ช่วยกันเตือนได้
ไม่ใช่ละเลยไปหมด

ต.หลังตุง ถ.ถุงแบกหาม เป็นอักษรคู่เช่นกัน ที่เปรียบว่า ทั้งหมด
มีหน้าที่ของตัว
และต้องทำให้ดีทีสุด ตามสภาพ ที่มีและเป็นอยู่

ท.ทหารอดทน นี่ชัดเจน ว่า แทน ข้าราชการ ว่า ต้องมีน้ำอดน้ำทน
ทำงานไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
เพื่อชาติ

ธ.ธง คนนิยม เป็นภาพสะท้อนให้คนรักชาติบ้านเมืองครับ
ให้เห็นแก่ประโยชน์ของชาติอันดับแรกเลย

ภ.สำเภากางใบ สะท้อนว่า หากจะค้าขายไกล ๆ
ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สอดรับกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ครับ

ร. ล. ว. เป็นอักษรชุด ๓ ตัว เรียง ที่มาสะท้อน ถึงวิถี ชีวิต ของคนไทยมี่
จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ ธรรมชาติ น้ำ สัตว์ และการฝีมือ ที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ ของชาติ

ษ.หนวดยาว ศ.ศาลา ส.เสือดาวคะนอง สามสอ นี้ เป็นภาคตัวแทนของ
อุปนิสัยใจคอของคนไทยว่า รักสงบ(ษ.) โอบอ้อมอารีย์(ศ.) แต่ ใจนักเลง (ส.)

อ.อ่างเนืองนอง เป็นสัญญลักษณ์ ย้ำว่าคนไทย ต้อง มีจิตคิดเพื่อคนอื่นเสมอ
ก่อนคิดเพื่อตัว

ฬ.จุฬาท่าผยอง สะท้อนว่า ริจะเป็นผู้ปกครอง ริจะอยู่เหนือ คนอื่น ต้อง
ต้านทานอุปสรรคนานาได้
คล้ายกับว่าว จะขึ้นสูงต้องต้านแรงลมได้

ฮ.นกฮูกนั้น สะท้อนว่า คนไทย ขยัน ครับ ตั้งแต่เช้า (ไก่) ยันค่ำ(นกฮูก)
มีสัตว์ที่ตื่น อยู่ตลอดเวลา 

 

 
 ผ.ผึ้ง ทำรัง สะท้อนถึงการทำงานอย่างมีระบบแบบแผน และมีความอดทน
ฝ. ทนทาน แสดงถึงการคุ้มครอง การดูแล
พ. วางตั้ง เป็นการสะท้อนถึงการวางขนบและประเพณีที่มีแบบแผน
ฟ. สะอาดจัง กล่าวถึงการดูแลรักษาสุขภาพ
น. ขวักไขว่ เป็นการให้กำลังใจและการสะท้อนภาพให้เห็นถึงการหาทางออกให้ชีวิตได้เป็นอย่างดี เพราะหนูไม่เคยมีรูเข้าและรูออกทางเดียว
บ. ทับถม เป็นการใช้คำธรรมชาติอย่างลงตัวในเรื่องของวัฒนธรรมและความเป็นชาตินิยม
ป. ตากลม สะดุดให้คิดถึงการให้คิดอย่างมีสติ

ม.คึกคัก สะท้อน ถึงการทำงานที่เหน็ดเหนื่อย แต่ต้อง ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ย.เขี้ยวใหญ่ สะท้อนว่า อำนาจเป็นสิ่งหอมหวาน แต่ ไม่ยั่งยืน ท้ายสุดก็ต้องสิ้นอำนาจหาก ใช้ไม่ถูกต้อง
ห.ใส่ผ้า ให้รู้จักการเก็บออม และ จัดระเบียบเพื่อความน่าดู

เป็นสิ่งที่เกิดจากข้อสงสัยของผมว่า ทำไม ก.ไก่ ต้องมาตัวแรก และ ฮ.นกฮูก
ต้องมาตัวสุดท้าย
เมื่อสมัยเรียน ครับ เลย ใช้เวลาศึกษา มากว่า 10 ปี ได้ขอสรุปคร่าว ๆ
มาแลกเปลี่ยนกันครับ
เอาไว้ภาคต่อไป จะนำเสนอ วิธีการอ่าน เมื่อ ประสม คำ เข้าด้วยกัน ครับ ว่า
แต่ละชื่อ สะท้อน
อะไรได้บ้าง โดยเฉพาะ ชื่อคน

จาก อักษร ๔๔ ตัวนี่ล่ะ แทบไม่น่าเชื่อครับ ว่า เมื่อใช้วิธีนี้ ดู คนแล้ว
ใกล้เคียง กับอุปนิสัย ใจคอ
มากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (0)