เข้าประชุม กับสมาคมศึกษานิเทศก์ 2 มิ.ย. 2549
วิทยากรจากสพฐ. และก.ค.ศ. แจ้งว่า
อาจารย์3 เชิงประจักษ์ ซึ่งส่งผลงานตั้งแต่ เม.ย. 2547
อ่านไปแล้วประมาณ 10,000 ราย คงเหลือประมาณ 20,000  ราย หยุดอ่านไปตั้งแต่ ต.ค. 2548
วิธีการใหม่ก็บังคับใช้แล้ว
จะเสนอให้ยกเลิกการอ่าน

 "เพราะข้อมูลที่อ่านไป ไม่ผ่านมีมาก  ถึงร้อยละ 30" 

จะให้ส่งเข้ามาใหม่  
จะสอบถามครูว่าจะยกเลิกไหม


คุณครูจะเห็นอย่างไรคะ