ความก้าวหน้าทีมเบาหวานโรงพยาบาลวิเชียรบุรี

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ได้รับข่าวจากแพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์ แพทย์สาวสวยจากเมืองมะขามหวาน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เล่าให้ทราบว่าหลังจากเข้าร่วมตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ทีมโรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้มีการปรับปรุงพัฒนางานดังนี้

1. จัดอบรมวิชาการเบาหวาน 2006   วันที่ 13 ม.ค. 49

          กลุ่มเป้าหมายพยาบาลในโรงพยาบาล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนจำนวน 80 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และให้รูปแบบ KM พัฒนาแผนการดำเนินการเชิงรุกในชุมชน พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน นอกจากนั้นยังร่วมกันคิดการรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในชุมชน

2. จัดทำค่ายเบาหวานค้างคืน ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. 49

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแลสร้างแกนนำชุมชน ชมรมเบาหวานในชุมชนร่วมกับทีมเบาหวานในโรงพยาบาลและสถานีอนามัยศูนย์สุขภาพชุมชน และเพื่อกิจกรรมแผนเชิงรุกในชุมชน

3. พัฒนาทีมเบาหวานในโรงพยาบาล และศูนย์ชุมชน วันที่ 30-31 มี.ค. 49

          จัดประชุมทุก 3 เดือน ใช้รูปแบบการอบรมในเชิง KM ทำให้ในทีมทุกคนมีโอกาสพัฒนางานในส่วนที่รับผิดชอบมากขึ้น นำเสนอในเชิงบวกและพัฒนามากขึ้น

4. มีเครือข่ายเบาหวานและแลกเปลี่ยนการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพมากขึ้น โดยการ

  • ดูงานที่ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก เดือนธันวาคม 2548
  • แลกเปลี่ยนเรื่องทีมสหสาขาวิชาชีพเบาหวานที่โรงพยาบาลตากฟ้า จ.นครสวรร์ เดือนมกราคม 2549
  • รับการดูงานจากโรงพยาบาลเขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่ 3 ก.พ. 49
  • ดูงานทีมเบาหวานที่โรงพยาบาลเขมราฐ และศูนย์สุขภาพชุมชนในเขมราฐ วันที่ 8-9 พ.ค. 49

          ในส่วนที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้นำความรู้จากงานตลาดนัดฯ ไปใช้ได้แก่

          1. การจัดระบบเชิงรุกใน PCU และเชื่อมต่อการดูแลเบาหวานเชิงรุก และโรงพยาบาล เรียนรู้จากโรงพยาบาลเขมราฐ

          2. การดูแลมิติสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน โดยทีมสุขภาพ อสม. และศูนย์สุขภาพชุมชน เรียนรู้จากโรงพยาบาลเขมราฐ

          3. การดูแลเบาหวานในระบบ PCT care ทีมครบวงจร การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด เรียนรู้จากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

บันทึกโดย: สุภาพรรณ ตันติภาสวศิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#ตลาดนัดความรู้#เบาหวาน

หมายเลขบันทึก: 32937, เขียน: 02 Jun 2006 @ 15:02 (), แก้ไข: 28 Mar 2012 @ 14:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)