การพัฒนา

คนทุกคนควรมีการพัฒนา

การพัฒนาของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าคิดว่า

     คนทุกคนควรได้รับการพัฒนา โดยการพัฒนานั้นจะสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงาน  การพัฒนานำไส่การพบปะคนกลุ่มใหม่หรือคนซึ่งเราไม่เคยพบมาก่อน หากเคยพบแล้วก็สามารถเพิ่มความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้อีก  เพราะข้าพเจ้าเห็นประจักด้วยตนเอง  ว่าทำให้เกิดการลดลงของความรู้สึกถดถอย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนตรวจสอบภายในความเห็น (0)