กราบศพ พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่


พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) ได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคถุงลมโป่งพอง และโรคปอด เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๘.๓๕ นาฬิกา หลังจากรักษาอาการอาพาธมาเป็นเวลานาน โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาถวายการรักษาอยู่ ณ กุฏิจันทร์ กุสโล ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นมาจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต สิริอายุรวม ๙๑ ปี พรรษา ๗๑

         วันนี้ ผมพร้อมครอบครัวมีโอกาสได้ไปกราบศพพระพุทธพจน์วราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้าย มีศรัทธา ประชาชนมากมาย พร้อมกันนี้ก็มีโรงทานไว้เลี้ยงศรัทธา ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย

 

        ประวัติพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)

        นามเดิม จันทร์ แสงทอง กำเนิด ๒๖ พ.ย. ๒๔๖๐ สถานที่เกิด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อุปสมบท อุปสมบท ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๔๘๐ โดยมี พระพุทธิโสภณ (แหวว) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมณศักดิ์ พระธรรมดิลก

 

         หลวงปู่เข้าสู่เพศบรรพชิตโดยบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ. เมือง จ.เชียงใหม่ ท่านสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ในปีพ.ศ. 2483 ท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาชนบท และการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้อุทิศตนเพื่องานดังกล่าวอย่างไม่ย่อท้อ กระทั่งสามารถสร้างผลงานด้านการพัฒนาชนบท และการศึกษาจนเป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไป อาทิเช่น - ร่วมกับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตั้งชื่อว่า สภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา - จัดตั้งมูลนิธิเมตตาศึกษา และโรงเรียนเมตตาศึกษา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อช่วยเหลือให้เด็กยากจนได้มี โอกาสศึกษาเล่าเรียนแบบให้เปล่าทั้งด้านทุนการศึกษา ผู้อุปการะ ที่พักอาศัย อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น - จัดตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชนบทที่ด้อยการศึกษาได้รับการพัฒนาถึงระดับ ที่สามารถช่วยเหลือตนเอง และชุมชนได้ ทั้งด้านอาชีพทางการเกษตร และงานฝีมือท้องถิ่น โดยมีแนวคิดในการ พัฒนาที่ว่า “เศรษฐกิจ จิตใจ ต้องแก้ไขพร้อมกัน” ผลงานจำนวนมากที่หลวงปู่ท่านได้สร้างไว้ล้วนเป็นผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างมาก กระทั่งท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ มากมาย เช่น

         สำหรับพิธีในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓

        ๐๗.๐๐ น.  ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ ๙๑ รูป

        ๑๐.๐๐ น.  พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน (ในพระบรมราชานุเคราะห์) ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = องคมนตรี (นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย)

       ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ ๑,๕๐๐ รูป

      ๑๓.๐๐ น.  พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับผ้าบังสุกุล (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

      ๑๔.๐๐ น.  พระสงฆ์ ๙๑ รูป ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนเมรุ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

      ๑๗.๐๐ น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ

     ๑๙.๐๐ น. ทำพิธีถวายพระเพลิง (เผาจริง) ตามโบราณล้านนาประเพณี อบรมจิตภาวนา

 

      สำหรับการออกแบบเมรุจิตกาธาน เป็นปราสาทวิมานบนหลังนกหัสดีลิงค์เพื่อถวายบูชาอุปัชฌาคุณ

       นกหัสดีลิงค์ เป็นนกในวรรณคดี  อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ ซึ่งมีด้วยกัน ๔ จำพวก ได้แก่ ชีวปุตตา  มีหงส์ เป็นหัวหน้า  ชีวปุตตาปิยาจโน มีนกยูง เป็นหัวหน้า ปิยาปุตตาปิยานันทา  มีนกการเวก เป็นหัวหน้า และนันทกา  มีนกหัสดีลิงค์เป็น

นันทิกา หัสดีลิงค์นกยิ่งใหญ่              ประธานไซร้ในกลุ่มชอุ่มศรี

มีนกอื่นร่วมมากงามตามคดี            ย่อมร้องชี้ชวนพระเวสส์วิเศษใด

 

       แสดงว่านกหัสดีลิงค์มีกำลังอำนาจ มีความสามารถ จึงได้เป้นหัวหน้าของกลุ่มนันทิกา ปกครองนกชนิดต่างๆ ในกลุ่มของตนเองได้

         ...นกหัสดีลิงค์ หรือ นกหัสดินทร์ คำศัพท์ภาษาบาลีว่า หตฺถิลิงฺคสนุโณ หมายถึง นกเพศเหมือนช้าง แต่ชาวล้านนาเรียกสั้น ๆ ว่า นกหัต  เป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดหนึ่ง ว่ามีขนาดใหญ่มาก มีกำลังมหาศาล เทียบเท่าช้างสาร ๔ ตัว ลำตัวเป็นนก มีปีก มีหาง อย่างนก แต่หัวเหมือนช้าง มีงวง มีงา...

เอกสารอ้างอิง จดหมายเหตุพญานกหัสดีลิงค์

 

หมายเลขบันทึก: 328844เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2010 00:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (16)

สวัสดีครับท่าน วัชรา

ขอบคุณข้อมูลทางวรรณคดี ที่นำมาแบ่งปันครับ

พี่เขี้ยวไม่ได้ไป

แต่อาศัยอ่านบันทึกนี้

เหมือนไปด้วย

อีกไม่นานจะชวนมาเลี้ยงพาสต้า

เพราะอยากปรึกษาเรื่องบูธ weblog เจ้า

สวัสดีครับท่านวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

ผมก็เพิ่งจะได้ยินนกหัสดีลิงค์เหมือนกันครับ

สวัสดีครับพี่มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

เมื่อวานไม่มีถนนคนเดินครับ

เขาหยุดเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับ

สวัสดีค่ะคุณวัชรา

แวะมากราบศพท่านหลวงปู่จันทร์ กุสโล ด้วยความอาลัยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลเรื่อง นกหัสดีลิงค์ ค่ะ

น้าไข่

เมื่อวานไปงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่

ไปตั้งแต่บ่ายสอง กลับบ้านถึงบ้านตีสองครึ่ง อยู่ส่งหลวงปู่ไปสวรรค์

(ฟังพระเทศน์กลางคืน หลวงพ่อแจกพระเจ้าแสนหล้านด้วย อิอิ)

ตื่นเช้าวันนี้หกโมงกว่าไปเก็บกระดูกหลวงพ่อ

และตอนนี้ยังนั่งทำงานอยู่(อย่างทรหด)

สาธุกับน้าไข่และครอบครัวด้วย

(น้าอึ่งถ่ายรูปมาเยอะมาก แต่ยังไม่มีโอกาสเอามาลงเลย)

สวัสดีค่ะ

  • พี่คิม  มานมัสการกราบศพท่านหลวงปู่จันทร์ กุสโล ด้วยค่ะ
  • ขอขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่ไข่ เมื่อวานได้ชมภาพทางทีวีด้วยค่ะ

แต่เปิดมาช่วงท้ายๆ เห็นภาพวัดเจดีย์หลวง งามแต้ๆเจ้า

ยิ่งกึดเติงเวียงพิงค์หลายค่ะ ... กราบศพหลวงปู่ ค่ะ

 “เศรษฐกิจ จิตใจ ต้องแก้ไขพร้อมกัน”

หลวงปู่แผ้วถางธรรม ประชาชีน้อมนำ คำสอน

หวัดดีค่ะ...คุณวัชระ

ไม่มีโอกาสได้ไป...เลยแวะมานมัสการกราบศพท่านหลวงปู่จันทร์ กุสโล ผ่านบันทึกด้วยคนค่ะ ขอบคุณสำหรับสาระดี ๆ ที่นำเสนอนะค่ะ

อยากได้เนื้อหาเกี่ยวกับนกหัสดีลิงค์ ทั้งหมดค่ะเพื่อจะนำไปทำรายงานค่ะ จะหาได้ที่ไหนคะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

ขอบคุณครับคุณคนไม่มีราก

นกหัสดีลิงค์ แปลกดีครับ

ขอบคุณมาครับครูคิม

หลวงปู่ท่านได้พักผ่อนแล้วครับ

คุณkoko [IP: 119.42.77.20]ในเอกสารมีน้อยครับ ที่งานหลวงปู่มีเรื่องนี้ด้วยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี