สติ : ทางสายกลางที่พูดได้แต่ไม่มีใครอยากทำ

สติ : ทางสายกลางที่พูดได้แต่ไม่มีใครอยากทำ
โดย : กระบี่ดาวแดง
 

           ความขัดแย้งในทางความคิดใดๆของประชาชน...ล้วนต้องมีกลุ่มแกนนำตัวแทนทางความคิด กลุ่มผู้นำทางจิตวิญญาณหรือผู้นำทางความคิดก็ย่อมถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นของตนออกไป ผู้นำทางการเมือง....ผู้นำทางศาสนา...ผู้นำด้านสื่อสารมวลชน...ครูบาอาจารย์ ฯลฯ...ล้วนแล้วเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการชักจูงทางความคิดของประชาชน หากข้อเท็จจริงที่เต็มไปด้วยการระบายสีสัน...การขยายความที่เกิดขึ้นจากอารมณ์อันไร้สติ...

อารมณ์อันเต็มไปด้วยโมหะ...โทสะจริต....และการขาดซึ่งมรรคแปด...อันได้แก่สัมมาวาจา
จักกล่าวได้หรือว่า.....ท่านคืออริยะ...และท่านกระทำเพื่อความชอบธรรม
จักกล่าวได้หรือว่า...ท่านมีเมตตา...กรุณา...มุทิตา...อุเบกขา..
อันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของผู้ประเสริฐที่พึงกระทำ...

กล่าวได้หรือว่า...ท่านต่อสู้เพื่อประเทศชาติ...หาก ว่าผลที่ได้คือการระบายสีสันอันเกินกว่าความเป็นจริงที่พึงมี และก็เพียงเพื่อสร้างความเคียดแค้นชิงชังให้เกิดขึ้นของประชาชนภายในประเทศให้เข้มข้นขึ้น   นั่นก็คือ...ท่านกำลังสร้างนรกให้เกิดขึ้นในใจให้กับประชาชน ท่านกำลังเติมเชื้อเพลิงนรก...ให้กับประชาชนจำนวนมากให้คุโชนด้วยความเคียดแค้นชิงชังต่อผู้ที่มีความคิดแตกต่างจากท่าน....

การกระทำอันขาดสติ...ผลที่ได้ย่อมก่อให้เกิดการสร้างความเคียดแค้นชิงชังเกิดขึ้น..
ระหว่างกลุ่มประชาชน..เมื่อมีการสร้างสรรค์ความเคียดแค้นจนถึงจุดระเบิด.... ทุกท่านก็ย่อมเดาออกว่าจะเกิดอะไรขึ้น...หากถึงจุดนั้น...
เจตนาและผลใดๆล้วนเป็นเอกภาพกัน...
เจตนาอันขาดจากการไร้สติ....ก็ย่อมก่อให้เกิดผลกรรมอันไร้สติ...


หากเพียงเพื่อศักดิ์ศรีแห่งตัวตน.....เป็นสิ่งที่สวรรค์ปฏิเสธเพราะอุดมไปด้วยกิเลส...แห่งโมหะและโทสะ มีเพียงดินแดนแห่งนรกเท่านั้นที่ยอมรับได้...และทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรม... อันเป็นกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ไม่สูญหายไปจากจักรวาล

เมื่อต่างฝ่ายต่างขาดสติ.... ปัญหาใหญ่ของประเทศชาติ...
ที่กำลังเผชิญก็ไม่ได้รับการแก้ไข..และขยายความรุนแรง...
ผลกรรม...และความหายนะก็เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งประเทศ....

มีแต่การสร้างความรักเท่านั้นให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ...
ความรักที่เป็นหลักการสากลของมนุษยชาติ...
หลักสากลแห่งศาสดาทุกพระองค์ได้สั่งสอน....
และที่สำคัญ....สอนให้มีสติ..!!!
และเป็นสติที่จะต้องเกิดขึ้นจากทุกฝ่าย....ร่วมกันกระทำให้เกิดขึ้น...
หากมิใช่เกิดจากการท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทอง !!!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยกระดับจิต

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 32794, เขียน: 01 Jun 2006 @ 20:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)