ในเดือนพฤษภาคม 2549 ซึ่งมี 31 วัน beeman เขียนบันทึกทั้งสิ้น (444-388=) 56 บันทึก เฉลี่ยวันละ 1.8 บันทึก (มากพอสมควร) มีข้อคิดเห็นเพิ่มขึ้นจาก 686 ข้อคิดเห็น เป็น 1,063 ข้อคิดเห็น เพิ่มขึ้น 377 ข้อคิดเห็น แต่ส่วนใหญ่แล้วข้อคิดเห็นในเดือนนี้กระจายไปสู่บันทึกเก่าๆ โดยเฉพาะเรื่อง"สามก๊ก"

   บันทึกแรกที่เขียนคือ สรุปบันทึกของ beeman ในเดือนเมษายน 2549 มีคนอ่าน 65 ครั้งกับ 6 ข้อคิดเห็น บันทึกสุดท้ายของเดือนคือ เรียนรู้จาก "งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ"  มีผู้อ่าน 26 ครั้ง ไม่มีข้อคิด้เห็น

   สำหรับบันทึกที่มีผู้เข้ามาอ่าน เกิน 100 ครั้งมี 8 อันดับ ดังต่อไปนี้

         

ลำดับ

ชื่อบันทึก

วันที่
บันทึก 

rating

ข้อ
คิดเห็น

 1

ความทรงจำ : ภาพดาราไทย (พระเอก-นางเอก) ยุคคุณย่ายังสาว

 11/05

 251

 6

 2

เทศกาลและตำนาน "บ๊ะจ่าง"

 10/05

 235

13

 3

ตำนานหม่านโถว (หมั่นโถว) และซาลาเปา

 7/05

 195

 21

 4

การเขียนบันทึก (ลงบล็อก) ไม่ยากอย่างที่คิด..

 4/05

 165

 11

 5

เรียนรู้จากร้านตัดผม (ผู้ชาย)

 7/05

 125

 7

 6

วิสาขบูชา : วันสำคัญของโลก

 14/07

 120

 0

 7

สังเวชนียสถาน (ไทย) ๓ : ตำบลประสูติ

 13/07

 108

 9

 8

Basic & Advance ของการใส่รูปในบล็อก (gotoknow V.1)

 6/05

 100

 6

         

   จำนวนผู้เข้ามา visit เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น (28,256-18781) 9,475 ครั้ง ทำให้ยอดผู้อ่านบันทึกเฉลี่ยวันละ 305 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยวันละ 211 ครั้งจากเดือนก่อน เท่ากับ 94 ครั้ง (เข้ามาอ่านสูงสุดประมาณ 470 ครั้ง ในวันอังคารที่ 30 พ.ค. 49) 

   ก็ขอสรุปเพียงเท่านี้ก่อนครับ จะรีบไปเตรียมตัว เพื่อไปขอนแก่นและมหาสารคามครับ