เรียน สมาชิกทุกท่าน

เนื่องด้วยทีมงาน GotoKnow.org จะนำระบบการจัดการความรู้ (KnowledgeVolution - KV) ที่พัฒนาขึ้นใหม่มาแทนระบบบล็อกเดิมที่ใช้อยู่ และจะต้องทำการถ่ายโอนข้อมูลในฐานข้อมูลระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ด้วยค่ะ

ทีมงานจึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบเพื่อการนี้ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 มิย 49 นี้ นะค่ะ

โดยภายหลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถใช้ GotoKnow.org ได้เช่นเดิมคะ

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยดีมาตลอดค่ะ

ดร.จันทวรรณ น้อยวัน
ทีมงาน GotoKnow.org