ภัยจากอินเทอร์เน็ต

...ภัยจากอินเทอร์เน็ต

    อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ให้ประโยชน์อย่างมากในด้านของการติดต่อสื่อสารและการถ่ายเทข้อมูลข่าวสารต่าง
ๆ ให้สามารถที่จะส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นคลังแห่งข้อมูลจากทุกสารทิศทั่วโลก
การใช้อินเทอร์เน็ตนั้นก่อประโยชน์มหาศาล ในขณะเดียวกันยังแอบแฝงไปด้วยภัยอันตรายอย่างมาก
เพราะเป็นช่องทางที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้แฝงตัวเข้ามาก่อให้เกิดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
เช่น รูปแบบของการล่อลวงในวงสนทนาในเครือข่ายของอินเทอร์เน็ต (Chat)
มีการหลอกให้ส่งชื่อที่อยู่จริง หรือรูปถ่าย มีการนัดพบกันในสถานที่ต่าง
ๆ แม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางร้าย อาจถูกหลอกไปปล้นชิงทรัพย์
หรือกระทำอนาจาร นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยเรื่องลามก และเรื่องรุนแรงต่าง
ๆ ที่ยากต่อการที่จะควบคุมตรวจสอบได้

    ...ภัยจากยาเสพย์ติด

   
 เด็กเป็นเหยื่อชั้นดีของผู้ค้ายาเสพย์ติด
ปัจจุบันนี้แหล่งค้ายาเสพย์ติดที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งคือ โรงเรียน
โดยมีเหยื่อที่ถูกล่อลวงให้เป็นทั้ง ผู้ค้า และ ผู้เสพ นั่นคือ นักเรียน
กระบวนการค้ายาเสพย์ติดนับเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวลูกมากกว่าแต่ก่อน
เพราะสามารถที่จะซื้อหาได้ง่ายขึ้นทั้งในโรงเรียนและตามสถานที่นัดพบของวัยรุ่นต่าง
ๆ นอกจากนี้กระบวนการค้ายาเสพย์ติดได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและยุทธวิธีในการค้ายาให้แยบยลมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ชนิดของตัวยาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น มีแบบชนิดเป็นแผ่นแสตมป์แปะตามผิวหนัง
หรือที่ลิ้น ซึ่งพ่อแม่ที่รู้ไม่เท่าทันอาจไม่ได้ทำการห้ามปรามลูกเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเสพย์ติด
    ... ภัยอันตรายจากค่านิยมผิดในเรื่องเพศ

ค่านิยมของวัยรุ่นในสมัยปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลแนวคิดในเรื่องของเสรีภาพทางเพศ
ทั้งทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โทรทัศน์ ดารา นักร้อง ส่งผลให้ค่านิยมเดิม
ๆ กลายเป็นเรื่องล้าสมัย เช่น เดิมหญิงสาวต้องรักนวลสงวนตัว ต้องแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีก่อนจึงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้
ปัจจุบัน การใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่งงานขณะเรียนหนังสือกลายเป็นเรื่องที่ทำกันทั่วไป
เพียงแต่เด็กวัยรุ่นเหล่านี้อาจจะยังไม่กล้าเปิดเผยให้พ่อแม่รู้ เพราะเกรงว่าพ่อแม่จะรับไม่ได้
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กมีเสรีภาพทางเพศ ในขณะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และยังอยู่ในช่วงที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นใหญ่ การตัดสินใจและการใช้เหตุผลยังไม่ดีเพียงพอ
วัยรุ่นจำนวนไม่น้อยจึงต้องรับผลที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
การหมกมุ่นในเรื่องเหล่านี้จนเป็นเหตุให้ผลการเรียนตกต่ำ การใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์
และไม่เอื้อต่อการเตรียมพร้อมสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nobutamonory

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 32791, เขียน: 01 Jun 2006 @ 20:14 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)