ฐานข้อมูลสากล สาขา Computer Science

Computer Science, DBLP

แหล่งประชุมวิชาการด้าน computer Science ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/indexa.html

การประชุมวิชาการที่จัดเก็บงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลดังกล่าว

http://www.iiit.ac.in/conferences/pakdd2010/

http://www.pricai2010.org/

http://www.kdd.org/kdd2010/cfp_research.shtml 

http://datamining.it.uts.edu.au/icdm10/

 

จะตาม update อีก (รอสักครู่)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)