คน...หลังงาน

บุษรา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ แต่มันไม่ยากเลยสำหรับความตั้งใจ...จริง

           ผู้เขียนบันทึกเรื่องราวเพื่อต้องการบอกเล่าความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานพัสดุ  3 เดือนกับการเรียนรู้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่พัสดุลาคลอด ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ ไว้มากมาย ถึงจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรง แต่ ณ.เวลานั้นสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบต้องทำให้ดีที่สุด ขั้นตอนการขอเบิกวัสดุต่าง ๆ  เช่น ต้องเขียนใบขอเบิกล่วงหน้า , ต้องผ่านหัวหน้างานของตัวเอง , เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหาร และเสนอผู้อำนวยการตามลำดับ กระบวนการต่าง ๆ บางครั้งทำให้เกิดความล่าช้า  เดิมทีให้เจ้าหน้าที่เบิกของอาทิตย์ละ 1 ครั้ง แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้  

          ขอเบิกอุปกรณ์สำนักงานด่วน ๆๆๆ  เช่น ไว้บอร์ดด่วน , ปากกาเขียนไว้บอร์ดด่วน , ถ่านไฟฉาย , กระดาษ , ดินสอ ฯลฯ รู้สึกจะด่วนไปทั้งหมด  กระบวนการเบิกสิ้นสุดในแต่ละวันจะต้องนำใบเบิกมาตัดสต๊อก ช่วงแรก ๆ ตัดสต๊อกกับมือ เกิดความผิดพลาดบ่อย ๆ  ไม่มีระบบในการปฏิบัติงาน ขาดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ใครพอใจเบิกวันไหนก็เบิกได้ ขอเบิกของก่อนจะเขียนใบเบิกตามหลัง ด้วยภาระงานมากบางครั้งหลงลืมไปชั่วขณะ ก็เกิดข้อบกพร่องแบบไม่ตั้งใจ  การตัดสต๊อกข้อมูลคลาดเคลื่อน สรุปรายงานผลประจำปีไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นปัญหาระดับหน่วยงานกันเลยทีเดียว

        ความ....ร้อนถึงหัวหน้าฝ่ายบริหารทุกครั้ง กับแนวทางที่ไม่ชัดเจน และที่หนักหนามากที่สุดก็จะมีจดหมายน้อยที่ร่อนส่งมา คืออุบัติการณ์จากฝ่ายต่าง ๆ เบิกของได้ของไม่ครบ    ของหาย ของขาดสต๊อก  ฯลฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารก็เลยปรับกลยุทธ์ใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น  งานยานพาหนะ , งานเวชระเบียน , งานธุรการ ,งานพัสดุ ฯลฯ เพื่อมาปรับให้เข้ากับความเป็นโรงพยาบาลพะโต๊ะ และได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ทั้งหมด โดยให้เบิกของให้ตรงตามวันที่ที่ได้กำหนดเท่านั้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 น.และให้หน่วยงานต่าง ๆ มารับของภายในวันนั้น โดยจะประกาศเสียงตามสายให้รับทราบโดยทั่วกัน ถือเป็นประเพณีปฏิบัติไปแล้ว เจ้าหน้าที่ที่มารับของบางครั้งขาดความรอบคอบในการตรวจเช็ค บ่อยครั้งเกิดเป็นข้อพิพาทโยนความผิดกันไปมา , ของไม่ครบ , ไม่ทราบขาดหายตอนไหน , หรือคนจ่ายจ่ายผิด หรือตอนรับของรับไม่ครบถ้วน ฯลฯ เป็นปัญหาให้ขบคิดตลอดเวลา  

          หนึ่งอาทิตย์ผ่านไป อุบัติการณ์ค่ะ มันมาอีกแล้ว สรุปสาระได้ความว่าของที่เบิกไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วหายไป 2 ชิ้น งานพัสดุต้องกลับมาทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง จากวาระการประชุมได้ผลสรุปเป็นที่น่าพอใจ เราจะต้องมีบริการหลังการขาย “.........” เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุก ๆ คน   

       "สวัสดีค่ะ" มาส่งของที่เบิกไว้ค่ะ บอกกล่าวกันให้ได้รับทราบ เจ้าหน้าที่พัสดุของเราอาศัยความที่เป็นคนคุยเก่ง พูดไปเรื่อย ๆ แทบไม่ขาดปากกันเลยทีเดียว สร้างความตื่นตัวให้กับหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างานต่าง ๆ “ความคิดนี้มาเหนือเมฆจริง ๆ” ได้รับคำชมเชย   ว่ากันว่างานนี้พี่ษรของเรามีแอบภูมิใจลึก ๆ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้เกินคาด จ่ายของได้ทันเวลาภายในวัน นั้นๆ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งและสิ่งสำคัญที่อยากบอกเล่าให้รับรู้ ไม่เกิดอุบัติการณ์ซ้ำเรื่องของหายอีกเลย สรุปผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจรายการของวัสดุใช้ไป และวัสดุคงเหลือในสต๊อกสามารถนำมาประมาณการจัดซื้อเพิ่มเติมในงบประมาณใหม่ คำนวณความต้องการซื้อได้ชัดเจน สามารถสรุปรายงานประจำปีงบประมาณได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน มีเวลาให้กับงานอื่นๆ ได้มากขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติการณ์อีกเลย

         ผู้เขียนเห็นความตั้งใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ และได้ทราบความก้าวหน้าที่ชัดเจนเต็มรูปแบบ ไม่เคยทิ้งเวลาในการทำงานให้นานเกินไป กับความคาดหวังในอนาคต งานพัสดุจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและใช้ระบบอินทราเน็ตควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดความคุ้มทุนมากที่สุด  จะให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอเบิกของให้เบิกผ่านโปรแกรม และให้เบิกก่อนล่วงหน้า 3 วัน เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนไหนที่สต๊อกไม่มีก็จะจัดหามาไว้ก่อนถึงวันเบิกของจริง ๆ เป้าหมายในการทำงานที่ได้วางไว้  รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา ไม่เกิดอุบัติการณ์ และผู้รับผลงานพึงพอใจ เป็นการประหยัดทรัพยากรและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและของโรงพยาบาลพะโต๊ะด้วย เช่น ลดขั้นตอนการเบิก ลดภาระงาน  ลดการใช้กระดาษ เป็นอีกนวัตกรรมใหม่ ๆ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ แต่มันไม่ยากเลยสำหรับความตั้งใจ  คน...หลังงานคนนี้...ยินดีกับความสำเร็จ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณที่ไปเยี่ยมค่ะ
 • คุณครูของคุณบุษราคงจะภูมิในในตัวคุณบุษรามากไหมคะ
 • มีความสุขค่ะ

 

สวัสดีครับ

พึ่งอ่านเรื่องจบ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ผมด้วย

เพราะได้รับผิดชอบงานพัสดุด้วยในโรงเรียน

ทั้งๆที่จริงครูควรจะสอนมากกว่างานพัสดุ

แต่กลับเป็นว่างานพัสดุสำคัญกว่าสอนอีกต่างหาก(เพราะ เงินๆทองๆต้องโปร่งใส)

เริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุจนขณะนี้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ช่วงแรกๆชุดเบิกผมก็มานั่งเขียนบ้าง พิมพ์ดีดบ้าง แค่ซื้อของชิ้นเดียวชุดเบิกตั้ง5หน้า เขียนรายการเดียว 5ครั้ง

ตอนนั้นผมเลยเขียนโปรแกรมพัสดุ(ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันปรับปรุงมาเลื่อยๆ )ลืมบอกไปผมใช้Microsoft Office Access ในการเขียนโปรแกรมครับ ก็ช่วยได้เยอะ(จริงๆโปรแกรมพัสดุเขาก็มีขายทั่วไปแต่งบโรงเรียนน้อยก็เลยเขียนเขา)และที่สำคัญคือเราแก้ไขได้ตามต้องการ

แต่เรื่องการเบิงพัสดุนี้แก็ปัญหาได้ยากมากอย่างในบทความบอกแหละครับคือมีแต่คนงานด่วนๆๆกันทั้งนั้น สอนๆอยู่ก็เบิก.....หน่อย ด่วนนะ ผอ สั่ง(ผอ นี่ยี่งตัวดีครับ)(แต่ก็เข้าใจครับ)

โชคดีที่โรงเรียนซื้อพัสดุด้วยเงินสดจึงได้ของดีราคาถูกต้อง(ไม่มีค่าเซ็น) และที่สำคัญ ผอที่โรงเรียนบริหารเงินที่โปร่งใสครับ

แต่ก็แสดงความยินดีมากครับที่โรงพยาบาลทำได้ ผมจะพยายามทำระบบให้ได้เหมือนที่โรงพยาบาลของคุณ บุษบาที่แหละครับ

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาส่งกำลังใจให้ในวันครูนะคะ
 • ขอให้คนรักและบูชาครูพบแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีวันครูจ้า น้องบุษรา  มาช้าไปนิด  ไม่เป็นไรน่ะ..

สบายดีน่ะค่ะ

สวัสดีครับ บุษรา

 • หลานม่อนคิดถึงมากราบเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • ในวันครู วันที่ทุกคนต้องรำลึกถึงพระคุณของครู
 • เพราะวันนี้ เราจึงมีวันนี้ วันดีดีของชีวิต
 • ขอให้มีความสุขครับ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ พี่สุ
 • ขนาดไม่ค่อยว่าง ต้องรับผิดชอบงานหลาย ๆ หน้าที่ แต่ยังอุตส่าห์เจียดเวลามาคอมเม้นท์งานให้บุษราค่ะ บุษราซึ้งในน้ำใจเป็นที่สุด
 • ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่เผื่อแผ่ไปถึงคุณพ่อ ตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะ หมอนัดอีกครั้งวันที่ 21 มกราคม 2553 ไปฟังผลอัลตราซาวน์ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณครูประถม
 • ยินดีที่ได้รู้จักคุณครูประถมค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณ monbaw (หนุ่มนาสวรรค์)
  • "พึ่งกลับจากงานวันครูครับปีนี้ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นกะเขาด้วย ก็เป็นกำลังใจในการทำงานดี"
  • ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับพ่อพิมพ์ของชาติ และขอแสดงความยินดีกับเกียรติบัตรครูดีเด่นด้วยคนค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาบอกข่าวคราวกัน
  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณครู Nu11
 • ยินดีที่ได้รู้จักคุณครูค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ พี่ปุก
  • สุขสันต์วันครูเช่นกันค่ะ
  • นกไม่ได้ไปดูการแสดงของท่านอาจารย์พะโต๊ะวิทยา เพราะติดภาระกิจไปงานศพยายเภามาค่ะ
  • สงสัยพี่สาวนกเริ่มมีเวลาว่างกะเค้าแล้วเห็นเข้ามาทักทายกันบ่อย ๆ
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณครู tamtam 1
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่คุณครูมอบให้บุษรามาโดยตลอด "คุณครูของคุณบุษราคงจะภูมิในในตัวคุณบุษรามากไหมคะ" คำชื่นชมดี ๆ เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจงานเขียนของบุษรา
 • เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณ monbaw (หนุ่มนาสวรรค์)
 • วันนี้มาเป็นกำลังใจให้บุษราถึง 2 รอบด้วย งานพัสดุเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องอาศัยประสบการณ์ และความรอบคอบจริง ๆ งานถึงจะประสบความสำเร็จ พึ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณครูรับผิดชอบงานพัสดุด้วย คนเก่งทำงานอะไรก็ย่อมประสบความสำเร็จ ขอชื่นชมจากใจจริง ๆ ค่ะ กับเกียรติบัตรครูดีเด่น
 • ขอบคุณค่ะ
 • เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณครู Preeda
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่คุณครูมอบให้บุษรามาโดยตลอด คำชื่นชมดี ๆ ซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะ  บุษราเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะบุคคลรอบ ๆ ข้างที่คอยเป็นกำลังใจให้และคอยแนะนำแต่สิ่งที่ดี ๆ
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูบันเทิง
  • มาช้าหรือมาเร็วไม่สำคัญ ความสำคัญอยู่ที่ความจริงใจที่มีให้กันต่างหาก
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูคนสวย
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีครับ คุณบุษรา

  ☺ แวะมาอ่าน...เขียนได้น่าคิด/น่าฟัง ครับ

  ☺ ขอบคุณที่นำมาลัยไปมอบให้ที่บล็อก ครับผม

            

  ...........................................................................

  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประจักษ์
 • กำลังใจจากพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ชาว gotoknow โดยเฉพาะอาจารย์และหลานม่อนมาเป็นกำลังใจ ให้การต้อนรับที่ดี ทำให้บุษรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าได้.... 
 • ขอบคุณอาจารย์และหลานม่อนมาก ๆ ค่ะ ที่คอยเป็นกำลังใจให้บุษราเสมอมาค่ะ
 • เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณครู auqustman
  • ขอบคุณนะค่ะคุณครูที่แวะมาอ่านและคอมเม้นท์งานเขียนของบุษรา คำชื่นชมต่าง ๆ บุษราจะนำมาเป็นแรงใจในการปฏิบัติงาน และนำมาเขียนเรื่องราวบอกเล่ากันในโอกาสต่อ ๆ ไป
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 
  • มาทักทายด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพค่ะ สุขสมหวังทุกประการนะค่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ
  •  
  •      นำภาพหน้างานวันเด็กแห่งชาติ รร.อุภัยฯ รอยยิ้มแห่งมิตรภาพมาฝากค่ะ

   

  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณครู Nana
 • "มาทักทายด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพค่ะ สุขสมหวังทุกประการนะค่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ" ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันค่ะ
 • ขอบอกว่าภาพหน้างานวันเด็กสวยมาก ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • เขียนเมื่อ 

  สวัสดีครับ

  • ผมมาขอบคุณสำหรับมิตรภาพ จากกัลยาณมิตรครูจ่อย
  • โชคดีนะครับ
  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณครูจ่อย
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจและมิตรภาพที่ดี ๆ จากกัลยาณมิตรครูจ่อยค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • เขียนเมื่อ 

  สวัสดีวันครูครับ

  เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ คุณบุษราP
  • แวะมาทักทายในวันหยุดค่ะ
  • รักษากาย  ดูแลสุขภาพนะคะ
  • ขอบพระคุณที่ไปทักทายเสมอค่ะ

  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณเบดูอิน
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจและมิตรภาพที่ดี ๆ  ค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณธรรมทิพย์
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาทักทาย และมาเป็นกำลังใจให้กันค่ะ  "จะรักษากาย ดูแลสุขภาพ" ตามคำแนะนำให้ดีดี ๆ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับสำหรับสิ่งดี ๆ ที่มีให้กันค่ะ

  "นวัตกรรมใหม่ ๆ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ แต่มันไม่ยากเลยสำหรับความตั้งใจ...จริง "

  *** ขอบคุณน้องบุษรา ที่ให้แง่คิด...สร้างกำลังใจ ..เป็นบันทึกน่าอ่านมากค่ะ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณครูกิติยา
  • ยินดีที่ได้รู้จักคุณครูกิติยาค่ะ ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาให้กำลังใจงานเขียนของบุษราค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  แวะมาส่งรอยยิ้มด้วยความระลึกถึงค่ะ

  (^___^)

  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คนไม่มีราก
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจ และรอยยิ้มที่แสนหวานค่ะ
 • ระลึกถึงเช่นกันค่ะ
 •                         

                  ขอบคุณที่แวะไปทักทาย  ขอให้มีความสุขกับการทำงานมากๆๆ

  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณครูวิไล
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจและมิตรภาพที่แสนดี พร้อมคำอวยพรที่มีคุณค่ามากมาย
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะน้องนก

  พี่จุ๋มพึ่งกลับจากอบรม ค่ะ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ทั้งกลางวัน กลางคืนเลย ..... ตัดขาดขากโลกไซเบอร์โดยสิ้นเชิง... นี่ต้องการมาทำโครงการ และขยายผลอีก....งานเข้าอีกแล้วจ๊ะ

  คิดถึงจัง   สบายดีมั้ย...

   

  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ พี่จุ๋ม
 • ขอบคุณนะค่ะพี่จุ๋มที่แวะมาส่งข่าวคราวกัน คนเก่ง คนขยัน งานก็เลยเข้าเยอะ.....นกก็ได้แต่เป็นกำลังใจอยู่ห่าง ๆ ไม่ว่ากันนะคนดี
 • คิดถึงเช่นกันค่ะ
 • เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะ

  หนูขอเรียก พี่บุษนะคะ

  ขอบคุณมากค่ะ ที่เข้ามาดูผลงานของหนู

  สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะ

  เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • การพัฒนาที่นำคนในองค์กรไปดูงานนับว่าใช้ได้ดีเพราะทุกคนได้ตระหนัก รับรู้ และจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ปัญหา
  • ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ ครับ
  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ เด็กภาษาไทย
 • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณจักรกฤษณ์
 • ยินดีที่ได้รู้จักคุณจักรกฤษณ์ค่ะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและกำลังใจที่มอบให้บุษราค่ะ
 • ขอบคุณนะค่ะ
  • สวัสดีจ๊ะน้องบุษรา
  • อ่าน การบริหารจัดการงานพัสดุ..ที่ได้ผลดี...
  • ชื่มชมกับบริการหลังขาย ที่เฉียบคม..แก้ปัญหาได้..
  • มีความสุขกับการทำงาน นะ
  •  
  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณนัฐพร
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ และคำชื่นชมต่าง ๆ จะเป็นกำลังใจในการทำงานในโอกาสต่อ ๆ ไป
  • ขอบคุณค่ะสำหรับคำอวยพรค่ะ
  เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะคุณบุษบา
  • ขอบคุณมากสำหรับกัลยาณมิตรที่ดีมากๆคะ
  • วันนี้แวะมาทักทายส่งความสุขปีใหม่ 2553 คะ
  • ขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะคะ

   

   

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณอมรรัตน์
  • "ขอบคุณมากสำหรับกัลยาณมิตรที่ดีมาก ๆ ค่ะ  วันนี้แวะมาทักทายส่งความสุขปีใหม่ 2553 คะ  ขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะคะ"
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจและพรปีใหม่ดี ๆ ที่มอบให้กันค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะ

  แวะมาอ่านบันทึกดีๆ

  คน...หลังงาน

  ขอบคุณค่ะ^__^

  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ น้องเฟิร์น
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ และคำชื่นชมต่าง ๆ จะเป็นกำลังใจในการทำงานในโอกาสต่อ ๆ ไป
 • ขอบคุณค่ะสำหรับคำอวยพรค่ะ
 • เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะน้องบุษรา
  • มาทักทายมาให้กำลังใจคนทำงาน
  • มาขอบคุณที่ไปแวะให้กำลังค่ะ
  • ขอให้มีความสุขกับการทำงาน
  • ทำงานหนักๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

                                 

   

  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณครูตุ๊
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ และคำชื่นชมต่าง ๆ จะเป็นกำลังใจในการทำงานในโอกาสต่อ ๆ ไป
 • ขอบคุณค่ะสำหรับคำอวยพรดี ๆ ที่มอบให้กันค่ะ
 • กินข้าวเย็นหรือยังครับ

   

   ถ้ายังไม่ได้กิน ก็รีบไปกินเสียก่อนน่ะครับ

   

  แล้วค่อยมาทำงานต่อครับ

  แบบว่าไปอย่างรวดเร็วมากเลยน่ะครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะมาเป็นคนแรกหรือเปล่า บันทึกผมจะมีคนมาพูดคุยกันก็เดือนล่ะครั้ง ไม่เหมือนคุณบุษราครับ มาทุกนาที

  ก็ทราบข่าวว่าคุณพ่อกลับมาที่บ้านแล้วหรือครับ อาการป่วยของท่าน หายขาดเลยหรือเปล่าครับ หรือต้องพักรักษาต่อครับ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • คุณสามารถก็มาเร็วเหมือนกันค่ะ เผลอแป๊บเดียวส่งข้อความถึง 2 ครั้ง
  • แต่ขอบอกว่าคำสั่งแรกชอบมากมาย อ่านไปมองนกไป สบายใจจริง ๆ เลยค่ะ คนอะไรไม่ทราบ รู้ใจไปหมด
  • บุษราทานข้าวเรียบร้อยแล้ว คุณละทานหรือยังเห็นว่าช่วงนี้งานเข้านี่ค่ะ พักผ่อนบ้างนะเพื่อนคนนี้เป็นห่วง (ไม่เหมือนบุษราอยู่ตัวคนเดียว....สบายใจ...)
  • โรคประจำตัวของคุณพ่อต้องรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  เป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ ดร.เมธา
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ และคำชื่นชมต่าง ๆ จะเป็นกำลังใจในการทำงานในโอกาสต่อ ๆ ไป
  • ขอบคุณค่ะสำหรับคำอวยพรค่ะ
  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณสามารถ
  • อ่านไปมองนกไป สบายใจจริง ๆ เลยค่ะ คนอะไรไม่ทราบ รู้ใจไปหมด
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่เพื่อนมอบให้เพื่อนค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  ยินดีกับความสำเร็จและนวัตกรรมการทำงานด้วยครับ

  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ คุณบีเวอร์
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจและมิตรภาพที่แสนดี พร้อมคำอวยพรที่มีคุณค่ามากมาย
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • เขียนเมื่อ 
  • ทุกขั้นตอนการทำงานมีอุปสรรค และ การเรียนรู้  และ เป็นอย่างที่น้องว่าคือ  ไม่ยากเกินกว่าความตั้งใจ ของคนทำงาน
  • พี่เข้ามาเพื่อเรียนรู้ค่ะ
  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ พี่ nui
  • ดีใจที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจดี ๆ ที่มีให้กันค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  แวะมาทักทายคนน่ารัก

                          

   

  เป็นกำลังใจให้นะคะ

   

                                รักมากมาย

  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ ใจใสใส
 • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจและมิตรภาพที่แสนดี พร้อมคำอวยพรที่มีคุณค่ามากมาย
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • Dsc023341

  a very happy valentine's ค่ะ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณเกด เกศนี
  • เป็นกำลังใจและมิตรภาพที่แสนดี  "a very happy valentine's" เช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะน้องบุษรา

  มาส่งรักถึงบ้านด้วยรักและคิดถึงจ้ะ

  ขอบคุณมากที่ไปส่งรักที่งดงามถึงที่อยู่ในบันทึก

  กุหลาบงดงามมาก ละบ่งบอกถึงคุณค่าแห่งรัก สุขสันต์วันวาเลนไทน์จ้

               

                      พี่ปลูกเองกับมือจ้ะ         

  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ พี่ตุ๊
 • เป็นกำลังใจดี ๆ ที่มีให้กัน ดอกกุหลาบพี่ตุ๊ปลูกเองดูแล้วสบายใจจังเลยค่ะ  
 • สุขสันต์วันวาเลนไทน์เช่นกันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
 • หวัด D ครับ

  ใกล้จะถึงวันแห่งความรักแล้วนะ

  ความรักนั้นเราอาจจะแยกไดสองประเภท ?

  "รักแล้วเกิดทุกข์ กับ รักแล้วมีแต่ความสุข"

  "รัก"แล้วมีความหวังอยากได้ป็นของเรา

  อาจจะทุกข์ได้ ถ้ารักนั้นไม่สมหวัง

  "รัก"แล้วมีเมตตา เอื้ออาทรกัน รักนี้จะสุข นิรันดร์

  และรักของคุณขอให้สุข ชั่วนิจนิรันดร์ นะครับ

  "ภัทร"ครับ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณภัทร
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ และหวังว่าคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่อไป
  • โอ้โฮ...กล่าวถึงความรักได้อย่างลึกซึ้งจริง ๆ ความรักเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรักให้เป็นต่างหาก
  • ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาช่วยเติมเต็มความรัก
  เขียนเมื่อ 

  อีสานวันละหลายคำ "ซำบายดีบ่" เพื่อตกรถ ตกตึก ตกหน้าต่าง ตกกระไดพลอยโจน มาถึงอีสาน อ่านแล้วสนุกได้ข้อคิดดีๆ มากเลยงานบริการนี้ มันต้องมีวิธีที่จะทำให้คนถูกใจบ้างละ

  เขียนเมื่อ 

  น๊ารักจัง ดอกไม้ที่มอบให้ขอขอบคุณมากนะค่ะ

  ดอกไม้ที่ให้สดใสสวยงามหมือนคนให้ ทำให้เค้าไม่เงียบเหงาถึงจะ....อยู่คนเดียว

  ทำให้ความอ่อนแอที่มีหายไปหมดเล้ย.,,, ^_~.....

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณหม่อมนักบิน
  • มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอิสานวันละหลายคำ ดีใจจังเลย ชอบภาษาอิสาน แต่ยังพูดไม่ได้ แต่พอฟังออกค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณ Wilawan
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ และหวังว่าคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโอกาสต่อไปนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีครับพี่บุษรา

  • น้องณัฐ แวะมาเยี่ยมเยือนและกราบขอบพระคุณพี่บุษราอย่างมากครับที่พี่แวะมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจน้อง อีกทั้งยังมีภาพสวยๆ มามอบแทนกำลังใจกับน้อง รู้สึกซาบซึ้งจริงครับ
  • ข้อคิดเห็นของพี่บุษรามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับ สำหรับผม ทำให้ผมได้รับกำลังใจทุกครั้งที่พี่บุษรามาเยี่ยมเยือนนะครับ พีบุษราสบายดีไหมครับ?  น้องสบายดีนะครับ
  • สำหรับน้องณัฐเองก็หัด พยายามที่จะเปิดใจให้กว้่างครับพี่บุษรา แต่พอเจอกับอคติคือความหมั่นไส้ ความรักชังเกลียดโกรธในตัวแล้ว น้องณัฐเองรู้สึกเคลิ้มตามไปด้วย จึงต้องพยายามหมั่นทำจิตทำใจให้มีสตินึกรู้นะครับ
  • กราบขอบพระคุณที่บุษราอย่างมากนะครับที่แวะมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจน้องนะครับ ด้วยความระลึกถึงพี่อยู่เสมอครับ
  เขียนเมื่อ 

  น้องซิลเวียเอาต้นไม้มาฝากน้านกค่ะ..อิอิ..แถมน้องเหมียวจอมขี้เกียจ..มาด้วยค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  แถมตัวนี้ขี้เซากว่าค่ะ..

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ น้องซิลเวีย
  • ภาพที่น้องซิลเวียนำมาฝากน้านกหน้ารักทั้ง 2 ภาพเลยค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ น้องณัฐ
  • พี่นกยินดีให้คำแนะนำในทุก ๆ เรื่องมีปัญหาอะไรพูดคุยกันได้คิดว่าพี่นกเป็นพี่สาวของน้องณัฐก็แล้วกัน
  • คนเราต้องพยายามเปิดใจให้กว้างยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองและของผู้อื่น เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี การที่เราจะพูดอะไรสักอย่างเราต้องผ่านกระบวนการคิดและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ทุกคนมีอารมณ์กันได้ทั้งนั้น แต่จงจำไว้ว่าอารมณ์ไม่เคยทำให้ใคร ๆ ประสบความสำเร็จในชีวิตได้สักคนเดียว
  • ขอบคุณนะค่ะ
  เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ น้องเฟิร์น
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ และคำชื่นชมต่าง ๆ จะเป็นกำลังใจในการทำงานในโอกาสต่อ ๆ ไป
 • ขอบคุณค่ะสำหรับคำอวยพรค่ะ
 • เขียนเมื่อ 

  ดีค่ะพี่บุษรา

  อุบัติการณ์ สามารถตั้งเป็นชื่อนางเอกได้เลยค่ะ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณสุดสายป่าน
  • เห็นพี่บุษราไม่ลงบล๊อกเรื่องใหม่ง่ายก็เลยมาอ่านงานย้อนหลังให้ ต้องทำใจค่ะ "เหมือนกับการเมืองที่กำลังร้อนระอุอยู่ในเวลานี้"  งานนี้ต้องทำใจอย่างเดียว ถึงจะอยู่ได้ 5555
  • ตอนนี้พี่บุษรากะว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น "อุบัติการณ์" เท่จังเลย....
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  อิอิ ต้องย้อนอ่านสิค่ะ

  ก็พี่บอกกอเองว่าอย่าทวงบันทึกใหม่ ๆ ให้ย้อนอ่าน อิอิ

  อุบัติการณ์ยอดรัก เท่ห์มั้ยล่ะ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ น้องกอ
  • เก่งจังเลยยังจำคำพูดของพี่ได้ พี่เกือบลืมคำพูดตัวเองแล้วนะเนี่ย.... ค่ะอย่างเพิ่งทวงบันทึกใหม่ เพราะตอนนี้อยู่ระหว่างตัดต่อและทำกราฟฟิกอยู่ค่ะ 5555
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีครับ

  บางครั้งคนก็เห็นและชื่นชมแต่ผลงาน

  แต่ไม่เห็นและถามถึงคนทำ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณพลาย
  • ยินดีที่ได้รู้จักเข้าสู่บล๊อกนี้ค่ะ ดีใจค่ะที่แวะมาเป็นกำลังใจให้กัน
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณมากนะครับ การใช้นวัตกรรมใช้ในการศึกษาเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากครับ จะได้ฝึกคิดออกนอกกรอบ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณราชิต
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ และคำชื่นชมต่าง ๆ จะเป็นกำลังใจในการทำงานในโอกาสต่อ ๆ ไป
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  สำคัญไม่แพ้งานด่านหน้า ก็คือ Back office นี้แหละ

  อย่างทีร.พ.พี่ การเบิกของไม่เป็นต้องเป็นหัวหน้างาน แค่เป็นหัวหน้าทีมในวันนั้นหรือเจ้าหน้าที่ระดับวิชาชีพประจำหน่วยงานก็ได้ และผู้อนุมัติการเบิกก็เป็นผู้ที่ควบคุม Stock หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็สะดวกดี(แต่เมื่อเร็วๆ นี้ มีการทบทวนระเบียบ พบว่าทำแบบนีไม่ถูกต้อง ผุ้อนุมัติต้องเป็นผ.อ. เท่านั้น ซึ่งไม่สะดวกเลย ที่ร.พ.น้องเป็นแบบนี้ไหมคะ) การเบิกก็จะมีระเบียบว่า ทุกหน่วยจะต้องเขียนใบเบิกส่งภายในวันอังคารอย่างช้าเช้าวันพุธ และในวันพุธ-ศุกร์ ก็จะจัดของ จัดเสร็จ คนงานแต่ละหน่วยจะเป็นผู้ไปรับของเองและตรวจนับเลยถ้าไม่ครบหรือขาดก็ สื่อสารกันได้ทันที ประเภทเร่งด่วนก็มีบ้างประปราย เช่นหน่วย ER หากมีผู้รับบริการมากกว่าปกติมากๆ เช่นอุบัติเหตุหมู่ ก็ขอเบิกเร่งด่วนได้ ไม่ถือว่าเป็นปัญหาค่ะ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณ by Jan
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ วันหน้าคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะค่ะ คนสาธารณสุขด้วยกันย่อมเข้าใจการทำงานต้องมีระเบียบแบบแผน บางครั้งก็ต้องเจอปัญหามากมาย แต่ทุกอย่างก็ต้องมีทางออกเสมอ ที่โรงพยาบาลพะโต๊ะท่านผู้อำนวยการจะเป็นคนอนุมัติและให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคนเบิกจ่ายทุกวันพฤหัสบดีค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะที่มาเล่าประสบการณ์ดี ๆ ให้ฟังกันค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  เป็นงานที่ไม่ยากเลยใช่ไหมขอเป็นกำลังใจให้ โชคดีค่ะ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณ noy
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ  และดีใจที่มาเป็นกำลังใจให้กันคะ
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ คุณบุษรา

  เราคงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันต่อไปนะคะ

  ขอบคุณคะ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณ pooh
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ  และคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในครั้งต่อ ๆ ไปเช่นกันค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  เป็นกำลังใจในการทำงานให้นะคะ

  สู้ๆ ค่ะ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณ nong
  • กำลังใจดี ๆ ที่มีให้กันค่ะ บุษราซึ้งในน้ำใจจริง ๆ ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  ตามมาเยี่ยมบันทึกเก่า ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานค่ะ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณ ปริมปราง 
  • เห็นคุณปริมปรางเข้ามาให้กำลังใจงานเขียนย้อนหลังให้ ตามคำขอของบุษราจริง ๆ ยอมรับว่าละอายแก่ใจค่ะ "แต่มันจำเป็น".....เพราะบุษราไม่ค่อยได้เขียนเรื่องและอีกอย่างขอออกตัวว่าเขียนเรื่องได้ไม่เก่งค่ะ แต่อาศัยว่าชอบอ่านมากกว่าค่ะ
  • ช่วงนี้ก็กำลังเขียนเรื่องใหม่อยู่ค่ะ ใกล้จะออกอากาศเร็ว ๆ นี้
  • ขอบคุณค่ะ  
  เขียนเมื่อ 

  มาเยี่ยมค่ะ สบายดีนะคะ

  วันหยุดอยู่แต่บ้าน ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย

  เลยไม่มีรูปสวยๆ ค่ะ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณ nong
  • ดีใจค่ะที่คุณ nong แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกัน บุษราสบายดีค่ะ
  • ขอบคุณนะค่ะ

                                         

  สวัสดีก่อนเลิกงานครับ

  วันนี้ทำงานเหนื่อยมั๊ย ดื่อมน้ำสักแก้วนะ "ภัทร" ป้อนนะ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณภัทร
  • "สงสัยคุณภัทรต้องคิดถึงพี่นกแน่ ๆ เห็นมาทักทายก่อนเลิกงาน คนเราจะเข้าข้างตัวเองผิดด้วยหรือ ว่าไปนั่น......ฮ่าๆๆๆๆ แล้วคุณภัทรละเลิกงานแล้วจะไปที่ไหนต่อ ส่วนพี่นกกลับแฟลต....
  • โชคดีค่ะ 

                            

  ครับ

  ขอบคุณครับที่เป็นห่วง "ภัทร"

  แต่ก้อนั่น แหละ ต้องห่วงตัวเองด้วยน๊ะ

  นอนแล้วนะครับ ฝันดีครับ

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ คุณภั่ทร
  • พี่นกนึกว่าคุณภัทรนอนหลับฝันดีไปแล้ว.... พักผ่อนเถอะค่ะไม่รบกวนแล้วจ๊า....
  • พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาจะได้หน้าตาสดใส มีอะไรดี ๆ เข้ามาในชีวิต
  • ขอบคุณค่ะ

                                                  

  เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาส่งความระลึกถึงกันค่ะ....มาพร้อมกับภาพความน่ารัก ๆ ของเด็กน้อยค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

                  

  เขียนเมื่อ 
  รักเธอประเทศไทย : หรั่ง ร๊อคเคสตร้า
  4 นาที - 14 ส.ค. 2008
  อัปโหลดโดย mahjungvdo

  youtube.com
  รักเธอประเทศไทย
  4 นาที - 24 พ.ค. 2009
  เขียนเมื่อ 

  ภาพขนาดย่อ2:52เพิ่มลงในคิวแล้ว

  เพลงรักสามเศร้า

  เพลงรักสามเศร้า

  by oat4100 2 ปีที่ผ่านมา 167,875 ครั้ง

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น

  หมายเลขบันทึก

  325252

  เขียน

  05 Jan 2010 @ 20:39
  ()

  แก้ไข

  29 May 2012 @ 19:45
  ()

  สัญญาอนุญาต

  ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
  ความเห็น: 319, อ่าน: คลิก