วิปัสสนากรรมฐาน

อะไรดีๆมากมาย

วิปัสสนากรรมฐานได้อะไรดีๆมากมาย  ทำให้เรารู้จักตนเอง  มีสติมากขึ้น

ได้รู้จักกับท่านวิทยากรที่แสนใจดีหลายท่าน อยากให้คนอื่นได้ลองไปปฏิบัติดู

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิปัสสนากรรมฐานความเห็น (0)