อบรมการจัดทำ Blog

Huso36
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ด้วยความอนุเคราะห์จากพี่บอย คณะสหเวชศาสตร์
วันนี้คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีการจัดโครงการอบรมการเขียน SAR/CAR และอบรมการจัดทำ Blogให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในเรื่องของ SAR/Car ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  บัวสนธ์  ซึ่งเป็นการปรับกระบวนทัศน์ในเรื่องของการเขียน SAR/CAR  เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว และทุกคณะต้องจัดทำอยู่ทุกๆ ปีไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ที่คณะจัดทำโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปรับความเข้าใจให้ตรงกันในคณะว่าในแต่ละองค์ประกอบแต่ละมาตรฐานนั้นหมายถึงอะไร ต้องทำอย่างไร และในตอนบ่ายก็เป็นการอบรมการจัดทำ Blog ซึ่งต้องการให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ Blog เป็นเครื่องมือ ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้จะมี เวอร์ชั่นใหม่แล้วแต่ก็อยากให้เริ่มต้นจากเวอร์ชั่นเดิมก่อนเพราะเวอร์ชั่นใหม่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้  และหากทุกคนสามารถนำ Blog มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จะมีประโยชน์มากๆ เพราะ Blog จะมีความรู้อยู่มากมายทั่วประเทศที่เราสามารถค้นได้  จิงจิงน่ะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยนโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์ฯความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ยินดีกับคณะเกษตรฯ ด้วยครับ