3.  ไขมัน    อาหารที่ให้พลังงานสูง คือ ไขมัน นอกจากนี้ ไขมันเป็นตัวนำวิตามินที่ละลายในไขมัน ไขมันยังให้ความอบอุ่น แก่ร่างกายและไขมันในอาหาร ยังช่วยให้อาหารมีรสอร่อยและทำให้รู้สึกอิ่ม            เนื่องจาก ผู้สูงอายุมีความต้องการพลังงานลดลง ดังนั้น ความต้องการไขมันของผู้สูงอายุจะลดลงได้ ก็โดยการลดปริมาณการกินไขมันโดยได้รับไขมันไม่เกิน 25-30 % ของปริมาณพลังงานทั้งหมดต่อวันร่างกาย ต้องการกรดไขมันที่จำเป็น คือ กรดไลโนเลอิค เพื่อป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงปริมาณน้ำมันพืชที่ผู้สูงอายุ ควรได้รับประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวัน ในการประกอบอาหาร