บุญมี ทิศาใต้

ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา ค.บ. วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษานายบุญมี  ทิศาใต้  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มนิเทศฯลำดับที่ 3 รับผิดชอบงานดังนี้
1.ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ กลั่นกรองงานของกลุ่มงานฯ
3.งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
4.งานทอดสอบทางการศึกษา(NT,O-NET,A-NET,GPA)
5.งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลัก
6.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7.ประจำกลุ่มโรงเรียนพิบูลย์รักษ์
8ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา#erkm

หมายเลขบันทึก: 32438, เขียน: 31 May 2006 @ 13:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

yodthong
IP: xxx.143.164.146
เขียนเมื่อ 

วันนี้ที่ท่านบุญมี ทิศาใต้ ได้หนังสือพิมพ์คนค้นธรรมมาฝาก  จากเมืองทองธานี  มีแผ่นภาพพระอริยาบถของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบต่างๆมาฝากด้วย  ท่านบอกว่าไปเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติมา  ดีมาก อยากให้ไปดูทุกคน  ดูแล้วจะจงรักภักดีในหลวงมากที่สุด 
               ขอขอบคุณมากครับที่ให้ความเอื้อเฟื้อเล่าเรื่องให้ฟังและของฝากที่ถูกใจมาก 
               จะให้ดีขอเชิญชวนท่านบุญมี ทิศาใต้ สมัครสมาชิกบล็อก และเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังนะครับ

yodthong
IP: xxx.143.164.146
เขียนเมื่อ 

เมื่อวานนี้มีครูจากโรงเรียนศรีขวัญเมืองมาขอข้อมูลคะแนนNT
ทางกลุ่มฯไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเอกสารอยู่ในซองแล้วเป็นซองเปล่า ไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ขอเรียนปรึกษาว่าเราจะมีวิธีการให้บริการข้อมูลด้านนี้ให้กับโรงเรียนในสังกัดได้อย่างไร
                  ขอขอบคุณ

บุญมี ทิศาใต้
IP: xxx.143.164.146
เขียนเมื่อ 

   - ตามที่โรงเรียนบ้านศรีขวัญเมืองมาขอค้นคะแนนสอบ  NT ไม่พบ  เนื่องจากการค้นแต่ละครั้งไม่ค่อยเก็บกลับเข้าที่ให้เป็นระเบียบ  ทางกลุ่มงานวัดแลพประเมินผลต้องขออภัยในความไม่สะดวก  แต่ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดแยกเป็นกลุ่มแล้ว  ในส่วนของโรงเรียนบ้านศรีขวัญเมืองก็ดำเนินการหาข้อมูลมาได้แล้ว

        -  ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

                                  บุญมี   ทิศาใต้

บุญมี ทิศาใต้
IP: xxx.143.164.146
เขียนเมื่อ 

    - ตามที่โรงเรียนในสังกัดได้ใช้โปรแกรม  Students  2544  ในการจัดทำ  เอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา (แบบ  ปพ. 1 - 9)  ผ่านไป  1  ปี  เพื่อให้การจัดทำต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  เลื่อนชั้นในแต่ละช่วงชั้น  การโอนวิชาเรียนและโอนครู  ในแต่ละรุ่น  ให้พร้อมที่จะออกแบบ  ปพ. 1  ให้กับนักเรียนที่ย้ายได้ทันที  จึงให้กลุ่มโรงเรียนแจ้งโรงเรียนในกลุ่มร่วมปรชุมจัดทำโปรแกรม  Students  2544 เมื่อกำหนดวันได้แล้วให้แจ้งกลุ่มงานวัดผลเพื่อจะได้ออกมาเป็นวิทยากรให้

     -  บุญมี   ทิศาใต้