สายัณห์ บุฮม

  ติดต่อ

  ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกศิลปศึกษา  


สายัณห์  บุฮม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3 รับผิดชอบงานดังนี้
1.งานวางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
2.งานวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม และสรุปผลการดำเนินงานนิเทศการจัดการศึกษา
3.งานศิลปหัตถกรรม งานมหกรรมวิชาการ และ/หรืองานมหัศจรรย์เด็กไทย
4.การปลูกฝังคุณธรรมผ่านกิจกรรมดนตรี นาฎศิลป์และการแสดง
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.ประจำกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3
8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

หมายเลขบันทึก: 32435, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:24:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษา#erkm

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)