ความต้องการอาหารของผู้สูงอายุ

อาหาร เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เราอาจหยุดพักอย่างอื่นได้ แต่เราจะหยุดพักการหายใจและการกินไม่ได้ ดังนั้น เราจึงต้องกินอาหารให้ได้สัดส่วนและเพียงพอกับความต้อง การของร่างกาย ผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน มีความต้องการพลังงายและสารอาหารเหมือนบุคคลวัยอื่นๆ เพียงแต่ต้อง การพลังงานและสารอาหารน้อยลง แต่ร่างกายยังต้องการพลังงานและสารอาหารที่มีคุณภาพสูงเพื่อการดำรงชีวิต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ