4.  คาร์โบไฮเดรท    เรามักจะได้รับพลังงานส่วนมากจากคาร์โบไฮเดรท เพราะเป็นอาหารที่ราคาไม่แพง อร่อย และเป็นสิ่งที่เก็บ ไว้ได้นาน ไม่เสียง่าย เป็นอาหารที่ประกอบได้ง่าย และกินง่าย เคี้ยวง่าย แต่ผู้สูงอายุ ควรลดการกินอาหาร จำพวกคาร์โบไฮเดรท โดยเฉพาะน้ำตาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดปริมาณพลังงาน ผู้สูงอายุควรได้รับคาร์โบไฮเดรท 55 % ของปริมาณพลังงานทั้งหมดต่อวัน การกินคาร์โบไฮเดรท ควรอยู่ในรูปของ ข้าว แป้ง เผือก มัน เพราะ นอกจากร่างกายจะได้รับคาร์โบไฮเดรทแล้วยังได้วิตามินและแร่ธาตุอีกด้วย