GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

FAQ : การใช้ ดร. นำหน้าชื่อ

คำว่า ดร. เป็นคำแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ไม่ใช้เป็นคำนำหน้านาม

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำแสดงวุฒิการศึกษาไม่ใช้เป็นคำนำหน้านาม หรือนำหน้าชื่อ ทำนองเดียวกับคำแสดงวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ฯลฯ จะมีใช้เป็นคำนำหน้านามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้ ก็คือ ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คำว่า ดร. เป็นคำแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ไม่ใช้เป็นคำนำหน้านามตามแบบแผนของทางราชการ จึงไม่ใช้ ดร. เป็นคำนำหน้านามที่มีการใช้กันมักเป็นการใช้อยู่ในแวดวงวิชาชีพทางด้านการศึกษา ซึ่งหากเป็นหนังสือราชการแล้วไม่ใช้ ดร. เป็นคำนำหน้านามหรือนำหน้าชื่อ (ผู้ตอบ : สุปัญญา ชมจินดา)  

" ข้อมูลสนับสนุนจาก ราชบัณฑิตยสถาน "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 324210
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 5
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (5)

ขอบคุณค่ะ

บางทีจะส่งหนังสือเชิญเข้าประชุม ไม่รู้จะใช้คำนำหน้าชื่อ คือ นาย นาง นางสาว

หรือจะใช้คำแสดงวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ฯลฯ

เพราะ รู้สึกผู้คนจะชอบแบบหลังมากกว่า  มันไม่ธรรมดาดี

ได้รับความรู้ ต้อนรับปีใหม่ ดีจัง

ขอสอบถามคะว่ากรณีที่ทำรายงานการประชุมจะใ้ช้คำว่า ดร. หรือ  นาย  เป็นคำนำหน้าคะ

ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ การจัดทำคำสั่ง ประกาศ  รวบถึงหนังสือราชการทุกประเภท  จะใ้ช้ ดร. หรือ  นาย เป็นคำนำหน้าคะ

 

ศ.นพ.ดร. ???