FAQ : การใช้ ดร. นำหน้าชื่อ

Shine
  คำว่า ดร. เป็นคำแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ไม่ใช้เป็นคำนำหน้านาม  

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำแสดงวุฒิการศึกษาไม่ใช้เป็นคำนำหน้านาม หรือนำหน้าชื่อ ทำนองเดียวกับคำแสดงวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ฯลฯ จะมีใช้เป็นคำนำหน้านามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้ ก็คือ ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คำว่า ดร. เป็นคำแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ไม่ใช้เป็นคำนำหน้านามตามแบบแผนของทางราชการ จึงไม่ใช้ ดร. เป็นคำนำหน้านามที่มีการใช้กันมักเป็นการใช้อยู่ในแวดวงวิชาชีพทางด้านการศึกษา ซึ่งหากเป็นหนังสือราชการแล้วไม่ใช้ ดร. เป็นคำนำหน้านามหรือนำหน้าชื่อ (ผู้ตอบ : สุปัญญา ชมจินดา)  

" ข้อมูลสนับสนุนจาก ราชบัณฑิตยสถาน "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Share

คำสำคัญ (Tags)#การใช้คำว่า ดร. นำหน้านาม

หมายเลขบันทึก: 324210, เขียน: 31 Dec 2009 @ 00:20, แก้ไข, 12 Jun 2012 @ 15:25, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (5)

พรรณี
เขียนเมื่อ 01 Jan 2010 @ 21:29

ขอบคุณค่ะ

บางทีจะส่งหนังสือเชิญเข้าประชุม ไม่รู้จะใช้คำนำหน้าชื่อ คือ นาย นาง นางสาว

หรือจะใช้คำแสดงวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ฯลฯ

เพราะ รู้สึกผู้คนจะชอบแบบหลังมากกว่า  มันไม่ธรรมดาดี

ปรารถนา
IP: xxx.147.74.6
เขียนเมื่อ 04 Jan 2010 @ 10:09

ได้รับความรู้ ต้อนรับปีใหม่ ดีจัง

จริญญา
IP: xxx.53.230.194
เขียนเมื่อ 23 Mar 2011 @ 10:15

ขอสอบถามคะว่ากรณีที่ทำรายงานการประชุมจะใ้ช้คำว่า ดร. หรือ  นาย  เป็นคำนำหน้าคะ

จริญญา
IP: xxx.53.230.194
เขียนเมื่อ 23 Mar 2011 @ 10:39

ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ การจัดทำคำสั่ง ประกาศ  รวบถึงหนังสือราชการทุกประเภท  จะใ้ช้ ดร. หรือ  นาย เป็นคำนำหน้าคะ

 

GiFt GiftZy
เขียนเมื่อ 01 May 2012 @ 16:01

ศ.นพ.ดร. ???