FAQ : การใช้ ดร. นำหน้าชื่อ

Shine
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คำว่า ดร. เป็นคำแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ไม่ใช้เป็นคำนำหน้านาม

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำแสดงวุฒิการศึกษาไม่ใช้เป็นคำนำหน้านาม หรือนำหน้าชื่อ ทำนองเดียวกับคำแสดงวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ฯลฯ จะมีใช้เป็นคำนำหน้านามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้ ก็คือ ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คำว่า ดร. เป็นคำแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ไม่ใช้เป็นคำนำหน้านามตามแบบแผนของทางราชการ จึงไม่ใช้ ดร. เป็นคำนำหน้านามที่มีการใช้กันมักเป็นการใช้อยู่ในแวดวงวิชาชีพทางด้านการศึกษา ซึ่งหากเป็นหนังสือราชการแล้วไม่ใช้ ดร. เป็นคำนำหน้านามหรือนำหน้าชื่อ (ผู้ตอบ : สุปัญญา ชมจินดา)  

" ข้อมูลสนับสนุนจาก ราชบัณฑิตยสถาน "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Share

คำสำคัญ (Tags)#การใช้คำว่า ดร. นำหน้านาม

หมายเลขบันทึก: 324210, เขียน: 31 Dec 2009 @ 00:20 (), แก้ไข: 10 Mar 2018 @ 02:39 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

บางทีจะส่งหนังสือเชิญเข้าประชุม ไม่รู้จะใช้คำนำหน้าชื่อ คือ นาย นาง นางสาว

หรือจะใช้คำแสดงวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ฯลฯ

เพราะ รู้สึกผู้คนจะชอบแบบหลังมากกว่า  มันไม่ธรรมดาดี

ปรารถนา
IP: xxx.147.74.6
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้ ต้อนรับปีใหม่ ดีจัง

จริญญา
IP: xxx.53.230.194
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามคะว่ากรณีที่ทำรายงานการประชุมจะใ้ช้คำว่า ดร. หรือ  นาย  เป็นคำนำหน้าคะ

จริญญา
IP: xxx.53.230.194
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ การจัดทำคำสั่ง ประกาศ  รวบถึงหนังสือราชการทุกประเภท  จะใ้ช้ ดร. หรือ  นาย เป็นคำนำหน้าคะ

 

เขียนเมื่อ 

ศ.นพ.ดร. ???