ความเห็น 2396769

FAQ : การใช้ ดร. นำหน้าชื่อ

จริญญา
IP: xxx.53.230.194
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามคะว่ากรณีที่ทำรายงานการประชุมจะใ้ช้คำว่า ดร. หรือ  นาย  เป็นคำนำหน้าคะ