ความเห็น 2396796

FAQ : การใช้ ดร. นำหน้าชื่อ

จริญญา
IP: xxx.53.230.194
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ การจัดทำคำสั่ง ประกาศ  รวบถึงหนังสือราชการทุกประเภท  จะใ้ช้ ดร. หรือ  นาย เป็นคำนำหน้าคะ