วีระ ทะคะทิน

ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง ความรัก ความรู้ ความช่วยเหลือ ก็จะตามมา
นายวีระ  ทะคะทิน  วุฒิการศึกษา ป.บัณฑิต  วิชาเอก การบริหารการศึกษา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 3 เป็นผู้กำกับดูแลการปฎิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3ความเห็น (0)