ประชุมคณะกม.KM

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้ทบทวนความร้ โดยเฉพาะ KAซึ่งมีบริบทที่ประกอบด้วย 1. ประเด็น/หลักการ 2.เรื่องเล่า และคำพูด................."เราทดลองวิธีใหม่........"3. แหล่งข้อมูล/บุคคล

29 พค.49 (13.45-15.00)ประชุมคณะกม.KM  ไม่ใช่กม.แต่เข้าแทนพี่มอม

วาระ Review กม.และโครงสร้าง

       แผนKMที่เสนอกรม

สิ่งที่ได้ ผอ.Review

เรื่อง KMของอ.ประพนธ์ ได้ทบทวนความร้ โดยเฉพาะ KAซึ่งมีบริบทที่ประกอบด้วย

                                      1. ประเด็น/หลักการ

                                      2.เรื่องเล่า และคำพูด................."เราทดลองวิธีใหม่........"

                                      3. แหล่งข้อมูล/บุคคล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (0)