ประชุมชี้แจงเรื่องใส่เสื้อเหลืองฉลองครบรอบปีครองราชย์ในหลวง

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

30พค.49 (12.30-13.10)เป็นตัวแทนศูนย์/งานฝึกอบรม/เวชนิทัศน์ประชุมชี้แจงเรื่องใส่เสื้อเหลือง รองศิริชัย เป็นผู้ชี้แจง สรุป

               รพ.แจกเสื้อเหลืองคนละ 1 ตัว

               แจกเงินซื้อเอง 200 บาท/คน รับพรุงนี้

               ให้ใส่เสื้อเหลืองทุกวัน 1-15 มิย.49 หลังจากนั้นถึงสิ้นปีใส่ทุกวันจันทร์

               แจ้งเรื่องธีรการจะเวียนหนังสือทาง Intra-net ต้งแต่ 1 มิย.49 เป็นต้นไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (0)