เงิน+คน = อาจทำให้คนดีเปลี่ยนนิสัย

กาลครั้งหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ (วันที่ ๒๕ พ.ค.๔๙)พี่ภีม  และหนูเคเอ็ม เดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวจาก จ.ตราด ในประเด็นเป้าหมายที่คิดกันไว้ว่า จะต้องหาคำตอบในเรื่องของ ๑)ภาพรวมของการขับเคลื่อนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา (หลังจากมีเวทีรายงานความก้าวหน้าที่ตราด ๑๗-๑๙ มี.ค.)  ๒)กิจกรรมประสานอบต.(หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น)เป็นอย่างไร  ๓)หน่วยงานรัฐที่เข้ามาร่วมกับชุมชนมีหน่วยงานใดบ้าง อย่างไร  ๔)กระแสการพัฒนาเป็นอย่างไร  และ ๕)เตรียมความพร้อมกับงานมหกรรมจัดการความรู้ฯ ซึ่งมีซอยย่อยลงไปอีกถึงการจัดนิทรรศการ เอกสารการนำไปจัดบูธ จำนวนคนเข้าร่วมงานมหกรรม เรื่องราวที่จะนำไปเสนอ เป็นต้น นอกจากประเด็นดังกล่าวที่หนูเคเอ็มพอจะประมวลผลออกมาได้นั้นสิ่งสำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อกระตุ้นทีมงานให้เกิดพลัง และเข้าใจทิศทางที่จะเดินต่อไปมากขึ้นนั่นเองคะ


ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มสัจจะ จ.ตราด เป็นสถานที่ที่ทีมงานจากส่วนกลาง (พี่ภีม หนูเคเอ็ม)และทีมงานวิจัยพื้นที่ตราด (พี่แตน พี่ต้น หมอติ๊บ และพี่จำรัส ขาดพี่ต๋อมหัวหน้าโครงการฯเนื่องจากติดภารกิจคะ..ต.เยอะจังเลยคะ)ใช้เป็นแหล่งคุยกัน


หนูเคเอ็มขอย้อนไปนิดหนึ่งนะคะว่าโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากลุ่มสะจะสะสมทรัพย์ฯจ.ตราดนี้เข้ามาเพื่อสริมกระบวนการที่มีอยู่แล้ว เข้ามาเสริมให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยเจาะลึกพื้นที่ ต.เขาสมิง ซึ่งไม่ได้จับที่เครือข่ายระดับจังหวัด แต่พี่ภีมก็แนะนำว่าในการนำเสนอ(เวทีสงขลานั้น)นั้นเราควรที่จะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงและโฟกัสมาที่การจัดการที่ ต.เขาสมิง คะ


ภาพรวมการขับเคลื่อนกิจกรรมระยะที่ผ่านมาของตำบลเขาสมิงพอสรุปได้ว่า มีกิจกรรม ๑)การตรวจบัญชี ๒)การเสริมความเข้มแข็ง โดยมีการประชุมสัญจร ซึ่งผลของการทำกิจกรรมนี้พี่ต้นเล่าให้ฟังว่าทำให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเบื่อหน่ายเพราะต้องตอบคำถามและทำกิจกรรมแบบเดิมๆ ตอนหลังก็หันมาใช้เครื่องมือ ออกต่างจังหวัดดูงาน เกิดความเปลี่ยนแปลงเด่นชัดในเรื่องของตัวบุคคลที่เข้าร่วมดูงานมีความกระตือรือร้นมากขึ้น มีกิจกรรมการอบรมการสร้างพลังกลุ่ม ทำให้ทุกคนกล้าที่จะพูด คิด มากขึ้น

ทางด้านพี่จำรัสก็เสริม เงิน+คน=ทำให้คนดีเปลี่ยนนิสัย ฉะนั้นการได้นำกระบวนการ/กิจกรรม/เครื่องมือ ต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้นั้นส่งผลให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยปริยาย


ทางด้านการประสานหน่วยงานสนับสนุนและ อปท.นั้นต.เขาสมิงความชัดเจนในเรื่องนี้ยังมีน้อย องค์กรสนับสนุนที่เข้ามาในพื้นที่ได้มีการชักชวนให้ กศน.มาร่วมด้วย แต่ยังขาดความต่อเนื่องประเด็นสำคัญในเรื่องของเวลาเขาไม่มีเวลาให้ อบต.และสาธารณสุข ยังขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนอยู่คะ


ส่วนประเด็นการเตรียมเสนอที่เวทีสงขลานั้นทีมตราดก็เตรียมเอกสารเกี่ยวข้อง จัดแสดงเป็นนิทรรศการ นำเสนอจากภาพรวมของเวทีเครือข่าย จ.ตราดแล้วโฟกัสย่อยมาที่ ต.เขาสมิง และเอกสารหนังสือเล่มเล็ก ๕ เล่มตามประเด็นดังนี้คะ

-          ภาพรวมเครือข่ายระดับจังหวัดเชื่อมโยงโฟกัสไปที่ตำบลเขาสมิง

-          ผลของโครงการที่มีต่อกรรมการและสมาชิก

-          การสร้างความเข้มแข็งในตำบล(เวทีเครือข่ายตำบล)

-          การพัฒนาแกนนำ

-          การสร้างจิตสำนึกเพื่อการให้(จาคะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (1)

ต อีก หนึ่ง ต
IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 
ต้องขออภัย หัวหน้าภีมและทีมงานครับ ที่ไม่มีโอกาสพูดคุยกัน ผมคิดว่า พี่น่าจะได้มุมมองของคนทำงานจริงๆ แล้วเจอกันที่สงขลาครับ