นานาสาระเรื่องเอดส์ (2): Risk Assessment

ผลเลือดของผู้รับการปรึกษาจะออกมาแบบใดขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของเขาที่มีอยู่

การตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยง(Risk Assessment)  เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการให้บริการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด (Pre Test Counseling) เพราะผลเลือดของผู้รับการปรึกษาจะออกมาแบบใดขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของเขาที่มีอยู่

การตรวจประเมินความเสี่ยงคืออะไร?

การตรวจประเมินปัจจัยความเสี่ยง เป็นการพูดคุยกับผู้รับการปรึกษาอย่างละเอียดและชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของเขาทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อประเมินได้ว่ามีพฤติกรรมใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้การปรึกษาไม่ควรลืมว่า...

     *** ผู้รับการปรึกษาอาจมีความประหม่าหรืออายที่จะต้องพูดคุยในเรื่องส่วนตัวที่โดยปกติจะไม่พูดกัน ดังนั้น การสร้างสัมพันธภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสัมพันธภาพที่ดีส่งผลให้ผู้รับการปรึกษามีความไว้วางใจ กล้าพูดคุยหรือเปิดเผยพฤติกรรมของเขา

     *** ควรเน้นการรักษาความลับของข้อมูลที่พูดคุยกันเพื่อให้ผู้รับการปรึกษามั่นใจและกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องส่วนตัว

     *** ระหว่างการพูดคุยไม่ควรมีบุคคลอื่นอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรยา บิดา หรือมารดา เพราะพฤติกรรมบางอย่าง ผู้รับการปรึกษาอาจไม่เคยเปิดเผยกับใคร เช่น ภรรยาเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนแต่งงาน สามีกำลังมีหญิงอื่น เป็นต้น

     *** การพูดคุยควรครอบคลุมทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ (ต่างเพศ หรือ เพศเดียวกัน ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือ ทางปาก) ยาเสพติด (การใช้เข็มและอุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น การทำความสะอาดเข็มและอุปกรณ์) อาชีพ หรือ พฤติกรรมอื่นๆที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ (การสักลาย การเจาะตามร่างกาย การได้รับเลือด)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานแนะแนวฯความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.121.111.29
เขียนเมื่อ 
อยากได้ข้อมูลปัจจุบันของการใส่ถุงยางหรือsafe  sex  จริงๆใช้วิธีใหนและอย่างไรเพื่อมาทำแผนบริการตามยุทธศาสตร์ชาติค่ะ