ฅนสนามหลวงห่วงใยสุขภาพ


การเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการพบว่ามีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนของเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่จะเข้าสู่อาชีพค้าบริการทางเพศมากขึ้น และยังพบอีกว่าผู้ประกอบอาชีพค้าบริการทั้งชายและหญิงในพื้นที่ ยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ การป้องกันตัวเองจาก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการดูแลรักษาสุขภาพเพศของตนเองไม่ถูกต้องเหมาะสม

โรคเอดส์เป็นปัญหาการสาธารณสุขที่สำคัญส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชากรทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  ซึ่งจะพบปัญหาและผลกระทบเรื่องโรคเอดส์มากขึ้น  กล่าวคือ  จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่สะสมมาแต่อดีตได้แสดงอาการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มจำนวนมากขึ้น  จึงส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อสมาชิกครอบครัว  ชุมชนและสังคม  รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังมีความน่าเป็นห่วงคือ  การแพร่ระบาดเข้าสู่ระบบครอบครัว  โดยกลุ่มพ่อบ้านสู่แม่บ้านถึงเด็กทารกอย่างครบวงจรซึ่งเกิดจากโอกาสหรือทางเลือกของแม่บ้านเป็นผู้รับเชื้อเอดส์จากสามีอย่างไม่มีสิทธิหรือโอกาสปฏิเสธต่อรองจากการมีเพศสัมพันธ์กับสามี  และแนวโน้มการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจและอารมณ์  ประกอบกับสิ่งเร้าหรือแฟชั่นจากค่านิยมนำสมัยตามวัฒนธรรมต่างชาติจากสื่อลามก  ยั่วยุอารมณ์  จึงเกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมกับวัยคือ  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  การแสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะมีเพศสัมพันธ์ตามความพอใจและไม่ป้องกันซึ่งมักจะพบการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการทำแท้งเพิ่มขึ้นมีให้เห็นทั้งทางตรงและจากสื่อต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน จากความรุนแรงของปัญหาและพฤติกรรมของประชาชนดังกล่าว  แม้ว่าจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์  ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาได้ในระดับที่พึ่งพอใจคือ  อัตราการติดเชื้อรายใหม่ลดลง มีมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เกิดองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ทำงานด้านโรคเอดส์และยาเสพติดหลายหน่วยงาน แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบันความรุนแรงและผลกระทบที่เกิด

                จากการทำงานในพื้นที่สนามหลวงและปริมณฑลของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน และองค์กรอื่น ๆ ในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ กลุ่มเพื่อนพนักงานบริการ(SWING),สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย  ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 กรุงเทพมหานคร พบว่า มีเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงเป็นจำนวนมากเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการค้าบริการทางเพศเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการพบว่ามีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนของเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่จะเข้าสู่อาชีพค้าบริการทางเพศมากขึ้น และยังพบอีกว่าผู้ประกอบอาชีพค้าบริการทั้งชายและหญิงในพื้นที่ ยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ การป้องกันตัวเองจาก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการดูแลรักษาสุขภาพเพศของตนเองไม่ถูกต้องเหมาะสม และมีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรคร้าย และ แพร่ระบาดไปสู่คนอื่นได้อย่างง่ายดาย ที่สำคัญคือ การขาดการดูแลสุขภาพเพศของตนเองทำให้มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเพศได้อย่างง่ายดาย ที่นอกเหนือจากโรคเอดส์ เช่น หูดหงอนไก่ เริม แผลริมอ่อน และอาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้ แม้ว่าจะมีการออกหน่วยตรวจสุขภาพและตรวจเลือดเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อื่น ๆ แล้วก็ตาม แต่การลงให้ความรู้ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเนื่องมาจากข้อจำกัดในการทำงานที่ส่วนใหญ่เป็นกาทำงานนอกเวลาราชการ สืบเนื่องมาจากเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายที่ เริ่มทำงาน ในช่วงหลังเวลาราชการคือตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทำให้กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันตนเองจากการเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

                สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน จึงได้พัฒนาโครงการ ฅนสนามหลวงห่วงใยสุขภาพ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานที่ทำอยู่เดิมในพื้นที่ เน้นการทำงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการนำถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ในการพูดคุย และนำไปสู่การชักชวนการสร้างกลุ่มสนทนากลุ่มย่อยในพื้นที่ และพัฒนาไปสู่การสร้างแกนนำในพื้นที่เพื่อเป็นอาสาสมัครในการให้ความรู้และเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพเพศของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

หมายเลขบันทึก: 32244เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2006 22:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:04 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี