กำหนดการเก็บเงิน ค่าในหลวง 60 ปี

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2549 จะเริ่มทำการเก็บเงินค่า ในหลวง60ปี เป็นเงินคนละ 120 บาท กรุณานำมาจ่ายด่วน