ความสำเร็จการอบรม Blog

[email protected]
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บุคลากรได้รับความรู้อย่างมากมายในการอบรม Blog
   ทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอขอบพระคุณทางวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในการสร้าง Blog ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้มากมายจากการอบรม สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ และชุมชนของตนเองด้วย ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนำความรู้ไปพัฒนาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการกับงานบริหารความเห็น (0)