เตรียมRe-accredit HA

กฎข้อที่ 2 ของKMคือรู้เมื่อต้องการใช้ เราก็เลยแนะนำเท่าที่ต้องใช้

                เมื่อวานประชุมทีมPCTได้ข้อตกลงร่วมกันเพื่อรวบรวมแนวทางการทำงานที่เป็นอยู่ ผลลัพธ์ที่ได้และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 11 ทีมย่อยๆคือทีมเอดส์ ทีมวัณโรค ทีมยาเสพติด ทีมดูแลผู้ป่วยผ่าตัด ทีมลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ทีมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทีมดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ทีมเบาหวาน ทีมถุงลมโป่งพอง ทีมดูแลผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ทีมARIC โดยเน้นการสรุปประเด็นตามกระบวนการหลักของโรงพยาบาลคือการรับ การประเมิน การดูแล การจำหน่ายและการติดตาม โดยการดูแลต้องมีทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ส่วนการจำหน่ายจะดูเรื่องการให้สุขศึกษาและการเสริมพลังให้ดูแลตนเองที่บ้านและชุมชนได้ นัดส่งงาน 16 มิถุนายน 2549
                วันนี้ทีมนำ คุยกันเพื่อตอบตามแนวทางของเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นในสิ่งที่ทำอยู่ ช่วยกันตอบ สามารถเชื่อมดยงให้เห็นการดูแลที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง องค์รวมได้ และมีในส่วนของบุคคลให้ทีมHRMตอบมา ส่วนของวิเคราะห์ จัดการความรู้มอบทีมIMและศูนย์คุณภาพ ส่วนของการจัดการกระบวนการสนับสนุนให้ทีมคร่อมแต่ละทีม การจัดการกระบวนการหลักให้ทีมPCT โดยนัดพบกันอีกครั้งวันที่ 13 มิถุนายน ประชุมนำเสนอติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจำเดือนเลย
                ในส่วนของสิทธิผู้ป่วย จะมีการตรวจประเมินการตอบสนองสิทธิผู้ป่วยโดยการทำPatient right&Etics Round โดยพี่ปุ๋ย พี่เย็นและพี่ตุ๊ ในsiteงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในพื้นที่ด้วยเลย เป็นทั้งTrainning&Monitoring&Evaluationเลย เป็นการารฝึกอบรมแบบไม่เข้าห้องประชุม ใช้แนวทางตามกฎข้อที่ 2 ของKMคือรู้เมื่อต้องการใช้  เราก็เลยแนะนำเท่าที่ต้องใช้

                ในตอนท้ายก่อนการเลิกประชุม ผมได้สรุปภาพรวมของHAให้ทีมนำฟัง โดยเฉพาะเรื่อง3CPDSA ทั้งส่วนContext, Core concepts,Criteria โดยเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์กันกับงานประจำที่ทำอยู่ และการแสดงให้เห็นว่าPDSAก็คือKMนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (2)

Sirilak
IP: xxx.148.180.7
เขียนเมื่อ 

จริงการre accredit  ก็ไม่ได้ยากอะไร เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราทำดีอยู่แล้ว มีการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผลลัพธ์ก็คือ ผู้ป่วยได้รับการเอาใจใส่ที่ดีเสมอต้นเสมอปลาย สิ่งสำคัญคือมีการทบทวน 12 กิจกรรมทางคลินิคอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ3C ของโรงพยาบาล ซึ่งถ้าเราทำมาโดยตลอดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร สิ่งที่จะเป็นปัญหาตอนนี้ก็คือ ไม่ทราบว่ารพ.ของคุณหมอจะประเมินตามมาตรฐานเดิม หรือมาตรฐานฉบับฉลองสิริราชสมบัติค่ะ  ที่รพ.ดิฉันก็กำลังเตรียม re accredit เหมือนกัน แต่เราจะre โดยใช้มาตรฐานฉบับใหม่ เลยต้องทำความเข้าใจวิธีการเขียนใหม่ จัดระบบการเขียนโดยกำลังดูว่าจะดึงส่วนเดิมตรงใหนมาใช้ และเพิ่มของใหม่ลงไปตรงจุดใหน เท่าที่ดูส่วน ก คงใช้ของเดิมได้ ส่วนรายละเอียดส่วน ข คงต้องเขียนใหม่ให้ชัดเจนขึ้น และเพิ่มเติมในส่วนของ clinical tracer คุณหมอมีเคล็ดลับอะไรดีดี บอกมาบ้างนะคะ

ขอบคุณค่ะ

พิเชฐ
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 
           ขอบคุณนะครับ ผมก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหรอกครับ เพียงแต่พยายามให้คนทำงานดึงเอาความเป็นปกติธรรมดาที่เขาทำออกมานำเสนอให้ได้ เพราะหลายอย่างฝังอยู่ในงานประจำแล้ว แต่อาจจะลึกไปจนแกะไม่ออกไปบ้าง ตอนที่ประเมินตอนแรกครั้งแรกเราก็ประเมินทั้งHA/HPHไปครั้งเดียวกันเลย เจ้าหน้าที่ก็งงว่าทำเมื่อไหร่HPH ถึงมาขอประเมิน ซึ่งเราก็แทรกไปในงานปกติของเขา พอมาครั้งนี้ถามว่าเครียดไหม ส่วนตัวผมไม่เครียดเพราะจะผ่านการประเมินหรือไม่ ก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่ง   ที่เราได้จากการทำของเรา ในครั้งนี้ก็จะขอประเมินตาม    มาตรฐานใหม่เลย ทีมนำทุกคนก็เพิ่งเห็นมาตรฐานเมื่อวานนี้เอง แต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากนักเพราะเราทำแบบประเมินTQAไปแล้ว และนำเอาแนวทางของTQA/HA/HPHมาผนวกอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารอยู่ทุกเดือนแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่คงไม่ไปรบกวนเขาให้มาเรียนรู้เกณฑ์อีก แต่จะให้เขาตอบไปตามที่เขาทำ ซึ่งอาจไม่รู้จักชื่อแต่เชื่อว่าเรามีการทำอยู่แล้ว