แนะนำวารสารวิชาการ และบทความ

บทความเรื่อง ตำนานเมืองปัตตานี

วารสารสงขลานครินทร์กับผมมีความผูกพันกันทางใจ   เพราะผมเคยเป็นบรรณาธิการวารสารนี้ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ที่จะแนะนำเป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   มีบทความที่ผมติดใจคือเรื่องตำนานเมืองปัตตานี เป็นเรื่องที่ตรงยุคสมัยดีมาก   อ่านได้ที่ http://www.kaekae.pn.psu.ac.th/ojs/psuhsej/ เป็นบทความที่น่าอ่านมากครับ

วิจารณ์ พานิช

๓๐ สค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)