ทีมวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 15.30 น.ทีมวิจัย มวล. ร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการ

ผู้เข้าร่วมหารือ อ.หญิง อ.บัว อ.โรจน์ รัตน์

หัวข้อหารือมีดังนี้

1. เรื่องสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน รัตน์จะเป็นคนรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ และนำเสนอให้ อาจารย์ทั้ง 3 คนได้เวียนกันอ่าน

2. ทางโครงการจะจัดให้มีจดหมายข่าวประจำเดือน จะมีรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ ความรู้เกี่ยวกับ KM ในรอบเดือนที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมอะไรบ้าง แจกให้ชุมชน เพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารของโครงการตลอด

3. เรื่องการถอดบทเรียน ถอดทั้งความรู้และกระบวนการ จะมีการถอดบทเรียนในการประชุมทุกครั้ง และจะนำมาสรุปอีกทีในรอบเดือน

4. เรื่องการติดต่อหน่วยงานสนับสนุน ตอนที่นี้ติดต่ออยู่ ก็มี ธกส ว่าจะลงพื้นที่กะหรอวันไหน ทางทีมวิจัยก็จะเข้าร่วมเรียนรู้ด้วย และกำหนดการประมาณต้นเดือนหน้า จะลงพื้นอธิบาย ขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ.ในการทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน

5. ในการจัดประชุมแต่ละครั้งจะต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุมว่า ให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน เพราะจากการประชุมที่ผ่านสะท้อนให้เห็นว่า มีบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชุม กลับก่อนที่จะประชุมเสร็จ

6.การทำ KM แต่ละครั้งจะใช้หลักเกณฑ์เรื่องตลาดนัดความรู้มาใช้ และมอบหมายให้ อ.โรจน์ ไปคิดหัวข้อว่า KM เป็นเครื่องมือที่ดีหรือเปล่า

.7.ประเด็นที่จะเก็บและสังเกตในการจัดวง KM แต่ครั้ง มอบหมายให้ อ.หญิง และ อ.บัว ไปคิดว่าจะมีประเด็นใดบ้าง

8.เรื่องการทำป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน สอบถามชุมชนว่าต้องการให้มีหรือเปล่า มอบหมายให้ รัตน์ ติดต่อและสอบถามกับชุมชน

ความคืบหน้าของโครงการและรายละเอียดต่าง ๆ จะรายงานให้ทราบอยู่เรื่อยๆนะค่ะ

รัตน์ KM-KARO ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)