ประชุมkm

ความคิดเปลี่ยน ความรู้สึกเปลี่ยน กำหนดพฤติกรรมให้เปลี่ยน

จากการเข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2548 มีข้อความรู้ที่จะนำไปฝากเพื่อนครูทั้งหลายคือ ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กวัยรุ่นนั้น ต้องคำนึงอยู่เสมอว่า วัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหว มีพฤติกรรมก้าวร้าว เนื่องจากฮอร์โมนเพศในร่างกายของเขา ดังนั้นผู้สอนต้องเปลี่ยนความรู้สึก คอยเอาใจใส่ดูแลเขาเสมอเหมือนลูก หลานของเรา ซึ่งถ้าเราทำได้ ความคิดเปลี่ยน จะทำให้ความรู้สึกเปลี่ยน ส่งผลกำหนดพฤติกรรมให้เปลี่ยนไป

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pisanu420289ความเห็น (0)