การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับชาวนา (๒๘)_๓

การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  29  มิถุนายน  2547                                   
-  แปลงนา  นางอารมณ์  จำปานิล
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อายุ  60  วัน
-  แตกกอ  2 – 3  ต้น  มี  5 – 6  ใบ
-  สูง  80  เซนติเมตร
-  ระดับน้ำ  แห้ง
แมลงดี  9  ชนิด
   
-  แตนเบียนสีส้ม
6
ตัว
-  แมงวันก้นขน
9
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
3
ตัว
-  แมงมุมหลังเอิน
3
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
1
ตัว
-  ยุงนา
10
ตัว
-  ด้วงเต่า
2
ตัว
-  มวนเพชฌฆาต
1
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
2
ตัว
แมลงตัวร้าย
   
-  หนอนกินใบ
2
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
10
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
2
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  30  มิถุนายน  2547                                          
-  แปลงนา  นางดาวรุ่ง  สมบูรณ์ผล
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อายุข้าว  61  วัน
-  แตกกอ  3 – 4  ต้น  สูง  89  เซนติเมตร
-  มีใบ  5 – 6  ใบ
-  ระดับน้ำ  แห้ง
-  อากาศโปร่ง
แมลงดี  11  ชนิด
   
-  แมลงวันก้นขน
20
ตัว
-  แตนเบียนสีส้ม
2
ตัว
-  แตนเบียนอีลัสมัส
2
ตัว
-  ตั๊กแตนหนวดยาว
2
ตัว
-  ด้วงเต่า
6
ตัว
-  แมงมุมตาหกเหลี่ยม
1
ตัว
-  มวนเพชฌฆาต
1
ตัว
-  มวนพิฆาต
1
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
6
ตัว
แมลงตัวร้าย
   
-  จักจั่นสีเขียว
10
ตัว
-  เพลี้ยกระโดด
10
ตัว
-  หนอนกินใบ
2
ตัว

                                   
ตัวอย่างในบางหน้าจากสมุดจดบันทึกของคุณอารมณ์  จำปานิล 
นักเรียนชาวนาโรงเรียนชาวนาบ้านสังโฆ  ตำบลวัดดาว  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  1  กรกฎาคม  2547                                
-  แปลงนา  นายสำราญ  สระโจมทอง
-  พันธุ์ข้าว  35
-  อายุข้าว  70  วัน
-  แตกกอ  2 – 3  ต้น  สูง  75  เซนติเมตร
-  มีใบ  6 – 7  ใบ
-  ระดับน้ำ  แห้ง
แมลงดี  8  ชนิด
   
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
3
ตัว
-  แมงมุมตาหกเหลี่ยม
2
ตัว
-  แมงมุมแคระ
2
ตัว
-  ด้วงดิน
1
ตัว
-  ยุงนา
3
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
1
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
3
ตัว
แมลงตัวร้าย  3  ชนิด
   
-  หนอนกินใบ
2
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
10
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
3
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  2  กรกฎาคม  2547                                    
-  แปลงนา  นางอรุณ  จันทีมา
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อายุข้าว  75  วัน
-  แตกกอ  2 – 3  ต้น  สูง  85  เซนติเมตร
-  มีใบ  4 – 5  ใบ
แมลงดี  9  ชนิด
   
-  แมลงปอเข็ม
3
ตัว
-  แตนเบียนสีส้ม
2
ตัว
-  แตนเบียนอีลัสมัส
11
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
3
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
20
ตัว
-  ยุงนา
30
ตัว
-  แมงมุมตาหกเหลี่ยม
5
ตัว
-  แมงปอบ้าน
1
ตัว
-  แมงมุมแคระ
4
ตัว
แมลงตัวร้าย  6  ชนิด
   
-  จักจั่นสีเขียว
10
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
4
ตัว
-  ผีเสื้อสีครีม
1
ตัว
-  แมลงดำหนาม
1
ตัว
-  แมลงสิง
1
ตัว
-  หนอนกินใบ
1
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  3  กรกฎาคม  2547
-  แปลงนา  นางจินดา  มิ่งโมรา
-  พันธุ์ข้าว  35
-  อายุข้าว  70  วัน
-  แตกกอ  2 – 3  ต้น  สูง  87  เซนติเมตร
-  มีใบ  3 – 4  ใบ
แมลงดี  7  ชนิด
   
-  แมงมุมตาหกเหลี่ยม
3
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
4
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
1
ตัว
-  แตนเบียนอีลัสมัส
4
ตัว
-  ตัวอ่อนด้วงเต่า
2
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
1
ตัว
แมลงตัวร้าย
   
-  แตนหนวดสั้น
4
ตัว
-  ผีเสื้อหนอนกินใบ
1
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
2
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  6  กรกฎาคม  2547                           
-  แปลงนา  นางจินดา  มิ่งโมรา
-  พันธุ์ข้าวสุพรรณ  60
-  อายุข้าว  84  วัน
-  แตกกอ  2 – 3  ต้น  สูง  95  เซนติเมตร
-  มีใบ  5 – 6  ใบ
-  อากาศโปร่ง
-  ระดับน้ำ  4  เซนติเมตร
แมลงดี  8  ชนิด
   
-  ยุงนา
5
ตัว
-  ปอเข็ม
7
ตัว
-  แตนเบียนอีลัสมัส
4
ตัว
-  แตนหนวดยาว
5
ตัว
-  แมงมุมแคระ
1
ตัว
-  แมงมุมก้นขน
2
ตัว
-  ด้วงเต่า
1
ตัว
-  แมงมุมตาหกเหลี่ยม
1
ตัว
แมลงตัวร้าย
   
-  จักจั่นสีเขียว
5
ตัว
-  เพลี้ยกระโดด
8
ตัว
-  หนอนกินใบ
2
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  7  กรกฎาคม  2547            
-  แปลงนา  นางดาวรุ่ง  สมบูรณ์ผล
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อายุข้าว  64  วัน
-  แตกกอ  2 – 3  ต้น  สูง  90  เซนติเมตร
-  มีใบ  4 – 5  ใบ
-  อากาศโปร่ง
แมลงดี
   
-  ปอเข็ม
3
ตัว
-  แตนเบียนสีส้ม
2
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
1
ตัว
-  ด้วงเต่า
1
ตัว
-  แตนเบียนอีลัสมัส
1
ตัว
-  แมลงวันตาโต
4
ตัว
-  แมงมุม
1
ตัว
แมลงตัวร้าย
   
-  รานกินใบ
2
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
19
ตัว
-  หนอนกินใบ
5
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
15
ตัว
-  แมลงสิง
1
ตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand



ความเห็น (0)